Re: Allianse om KK, eller hva?

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Mon, 01 Feb 1999 22:30:30 +0100

Gunnar Rutle skreiv:

>Jeg opplever at to ulike "målsettinger" sauses sammen i debatten har på
>KK-forum:
>
>1. De som vil ha en avis som favner bredere enn bare AKP, men som ser på
>AKP som en alliert i de fleste viktige spørsmål.
>
>2. De som vil svekke AKP og bruker kampen om KK bl. a. som et ledd i dette.
>

Gunnar, jeg er 100% for pkt. 1, i den forstand at jeg ser AKP som en
alliert i de fleste viktige spørsmål. Men saken er at jeg er ikke enig med
AKP i synet på Stalin og Mao. Jeg mener at AKP i likhet med NKP ikke på
noen troverdig måte kan propagandere troverdig for sosialismen. Det er som
å svømme over den engelske kanal med en møllestein om halsen som Trond
Øgrim sa om NKP. Når det gjelder aktuelle norske og internasjonale
kampsaker jeg ikke noe mer uenig med AKP enn andre deler av venstresida.
AKP er heller ingen monolittisk blokk lenger, takk og pris.

Det jeg vil svekke hos AKP er restene av "herskermarxisme", den gamle
analysen av andre krefter på venstresida, men jeg har de siste 25 åra
forsøkt å gjøre det med argumenter, ikke med hets mot de tre bokstavene
AKP. Jeg har forsøkt å overbevise AKP om at et grundig oppgjør med
"herskermarxismen" ville gjøre partiet mer radikalt, mer kommunistisk, mer
farlig for borgerskapet.

Det er i dette lyset jeg ser striden om KK. KK fungerer i dag i stor grad
som hele venstresidas avis, men ikke klart nok. Sjøl om mye bra ble gjort
etter 1990, ville heller ikke Allern, Nærstad, Bjerke eller den gamle
redaksjonen analysere SV. Er det bare en bande med opportunister, eller er
det "en alliert i de fleste viktigse spørsmål". For hvis det siste er
riktig, så er det meningsløst å ikke la KK bli deres prosjekt også, la det
bli et virkelig fellesprosjekt.

Det er i denne sammenhengen ditt syn på SV, på SU, på Vardøger-gjengen, på
trostskistene, på Revolusjonær Forbund er viktig. Er dette dypest sett
alliansepartnere, er det sosialister som en kan debatere med, utvikle
politikk og aksjoner sammen med eller er det opportunister? Er det
organisasjoner som bør svekkes?

Hva mener du om disse spørsmåla Gunnar?

Vh
Anders Ekeland