Re: Allianse om KK, eller hva?

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 23:05:15 +0100 (MET)

At 21:27 31.01.99 +0100, Gunnar Rutle wrote:
>Jeg opplever at to ulike "målsettinger" sauses sammen i debatten har på
>KK-forum:
>
>1. De som vil ha en avis som favner bredere enn bare AKP, men som ser på
>AKP som en alliert i de fleste viktige spørsmål.
>
>2. De som vil svekke AKP og bruker kampen om KK bl. a. som et ledd i dette.
>
>Kort til den siste gruppen:
>Korriger meg om jeg tar feil (og jeg er glad hvis jeg gjør det), men jeg
>oppfatter i hvert fall Karsten Vedel Johansen sine innlegg slik: AKP er
>"det stalinistiske partiet" i Norge (mer eller mindre "den store stygge
>ulven"), og dermed et parti som må bekjempes, for at vi skal kunne slåss
>for en virkelig sosialisme.

NKP er ikke mindre stalinistisk enn AKP, selvom de er mindre skinhellige.
Ingen av dem er store. Og jeg føler meg ikke i slekt med Disneys skinhellige
gris. Men ellers har du rett. AKPs kvasireligiøse emissærbedrift, deres
skandalisering av sosialismen og forplumring av historien er dessverre ennå
et alvorlig problem på en utrolig svak norsk venstreside. I den henseende er
Norge i dag forholdsvis enestående i europeisk sammenheng, noe få her dog
synes å være klar over. Hvorfor ikke? Fordi KK er hovedkilden til deres
informasjon om slike tema og den er stort sett taus. Lesere av KK vet mer om
bortgjemte maoistgrupper i Latinamerika enn om skandinavisk og europeisk
venstreside.

>Ettersom KK i utgangspunktet er AKP sin avis, betyr det at de som ønsker å
>være med på "KK-prosjektet" må akseptere at AKP er en slik alliert. Ingen
>kan vente at AKP skal "overlate" KK til en AKP-fiendtlig allianse. Samtidig
>som verken AKP eller andre kan vente at noen skal støtte en avis som de
>føler motarbeider deres syn.

AKP opptrer ikke slik at man kan samarbeide med dem, av den enkle grunn at i
deres forestilingsverden er det de som leder oss andre. De har funnet
sannheten, vi andre lever i synd på vei mot fortapelsen. De kan ikke begå
feil og ihvertfall ikke diskutere dem offentlig. Partiet (kirken) er det
eneste som kan korrigere seg selv. Derfor mener de å kunne opptre slik at
hensikten helliger midlet. Vi andre er brikker i deres spill, potensielle
marionetter. DET er problemet. Derfor tror ikke jeg, at det noengang blir
noe samarbeid om KK som er verd navnet. KK kommer til å gå ned med AKP, de
tar den med seg i grava.

Jeg ønsker ikke å lede noen. Det kan jeg ikke. Folk må lede seg selv (at de
stort sett ikke kan det er en annen sak, men alt det andre duer likevel
ikke). Jeg ønsker bare at folk skal begynne å TENKE, medlemmer av AKP eller
ei - av hensyn til dem selv og oss allesammen. Jeg er drittlei av politiske
vanedrankere. Vi kan ikke forespeile folk sosialisme ved å late som om det
som skjedde i Kina osv. ikke har skjedd og nå begynner vi med blanke ark.
Eller sitte som noen AKP'ere her å betegne som Krustjevs "frafall"
("revisjonisme") at han endelig lindret en smule på Stalinperiodens galskap.
Det er strutsepolitikk og det er løgnaktig.

>Min utfordring til debattantene: Avklar deres posisjon i forhold til AKP,
>så får vi en mer ryddig debatt.

Mener Rutle i fullt alvor at f.eks. mitt, Andresens eller Ekelands m.fl's
forhold til AKP er uavklart??? Da tror jeg det må være på tide å begynne å
lese det vi skriver.

Vh. Karsten Johansen