Re: KK's eiere og AKP's politikk

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Mon, 1 Feb 1999 19:14:54 +0100 (MET)

At 21:52 01.02.99 +0800, Arnulf Kolstad wrote:

>partilinja. Og her kommer poenget. Jeg har vært med på å kritisere AKP for
>"Stalindyrkelse" og det som nesten verre var ved bl.a. å utgi
>Vardøgernummer på 80-tallet som handlet om Det indre liv i AKP. Dengang var
>det en viktig kritikk og diskusjon. Men ikke så mange på venstrefløyen
>ville ta den. Idag, 15 - 20 år seinere, er det nok av kritikere av AKP,
>ofte etterpåkloke og med godt grep om venstreopportunismen.

Jeg forstår ihvertfall at Kolstad har godt grep om insinuasjonens edle
kunst. Men det hadde vært mer interessant om han kunne forklare konkret hvor
han finner min "venstreopportunisme" (hva det nå enn er?), "etterpåklokskap"
osv. Men han er utvilsomt en mer hellig mann enn jeg, og det er ham vel undt.

>Jeg har ikke så
>mye sans for dem som representerte og utøvde partiledelsen og deler av
>politikken under AKP's høykonjunktur, og som nå, 15 - 20 år for seint gjør
>det til en hovedoppgave å ta avstand fra AKP.

For 15-20 år siden satt jeg i ledelsen i partiet VS i Danmark og fremførte
selvsamme kritikk av både moskvakommunismen og maoismen som jeg gjør i dag.
Jeg har aldri vært medlem av noen marxist-leninistisk/stalinistisk
organisasjon, men brukt alt for mange år av mitt liv på å prøve å diskutere
med sekteriske folk som Kolstad. Erfaringen viser, at det er bortkastet tid
å diskutere med folk som slynger om seg med gretne anklager om
"venstreopportunisme" og annet leninistisk oppgulp hentet fra deres
dogmatisk-fordomsfulle mangel på fantasi.

>Alt til sin tid. I dag ser
>jeg på rest-AKP som en av flere samarbeidspartnere på venstresida. Jeg har
>faktisk mer tiltro til mange av dem som er igjen enn dem som har konvertert
>og nå angriper partiets politikk og virksomhet med alle midler.

Som sagt har jeg alldeles ikke "konvertert". Jeg har aldri vært ml'er. Det
er det Kolstad som har, og han har øyensynlig fått et tilbakefall til deres
tankeverden. Konvertitter er religiøse sjeler, hva Kolstads "argumentasjon"
til fulle viser. For ham er hatet til meg viktigere enn det jeg sier. Det
vrir og vrenger han som det nå passer.

>Det var
>bakgrunnen for at jeg skrev om AKP's eierskap og Klassekampen. For meg er
>ikke AKP noe hovedproblem for KK. Oppgaven er langt vanskeligere enn å
>skifte eier. Og jeg synes Olav Randen, Morten Falck og andre har startet en
>nyttig debatt og kommet med konstruktive forslag til hvordan KK skal kunne
>gjøres enda bedre. Den diskusjonen er viktigere enn å stemple enhver som
>ikke deler KVJ's syn på Kina og KK som i virkeligheten fordekte AKP'ere og
>dermed, inneforstått i våre dager, organisatorisk og politisk spedalske.

Jeg ønsker Kolstad, Falck og andre ml-nostalgikere lykke til i jakten på
Kinas tapte "sosialisme" via KKs marxist-leninistiske aksjeporteføljer. Men
jeg kunne godt tenke meg å vite hvorfor de tror noen med vettet i behold
skulle tro på organisasjoner som tror de er ufeilbarlige som paven selv i en
ubrutt linje fra den åpenlyse og fanatiske tilbedelsen av Mao og hans
statskapitalistiske kasernesamfunn til dagens sedate mumling i skjeggene.
Eller hvorfor de tror folk på venstresida skulle ønske fortsatt å samarbeide
tillitsfullt og selvutslettende med folk som ikke vil ta avstand fra egen
tidligere dyrkelse av stalinistiske løgneorgier som Moskvaprosessene og
fortsatt kommer stikkende med trotskist-stemplet og hele det øvrige
registeret av baktalelseskunst når det passer. Eller hvordan de kan tro at
KK skal få fremgang ved å fortsette sin linje med å feie hele fortidas
møkkbunke under teppet og ignorere alle ikke-maoistiske organisasjoner på
den europeiske venstresida men blåse opp noen obskure maoistiske.

Jeg vet at jeg ikke vil få noe svar, men bare nye gravalvorlige
demonstrasjoner av den proletære hellighets rene sjeler iblandet
ondskapsfulle feillesninger og allment historieløst oppspinn. For meg er
dette derfor slutt.

Vh. Karsten Johansen