Klassekampen=2C_innhold_og_økonomi

morten.falck@aftenposten.no
Mon, 1 Feb 1999 12:01:34 +0100

Hensikten med mitt forrige innlegg var ikke å henfalle til hereoisering, men
ganske enkelt å påvise at uansett hva folk mener om AKP, har partiet gjort
en stor innsats for KK. Det er ingen grunn til å angripe AKP for det de har
gjort for KK.
At noen er uenige med partiet er greit, det er sjølsagt, det er bra
også. Men det bør ikke være noen grunn til å avstå fra å støtte KK. For
Sonja Tinnesand er det det, og det er bra hun sier det så åpent. Jeg tror
hun vil få problemer med å samarbeide med andre mennesker, for ikke å snakke
om andre politiske grupperinger, hvis hun skal holde på de prinsippene hun
trekker opp her, men det er hennes problem, ikke mitt. Vi andre som mener
det er bra at KK er der og at Norge hadde vært et sørgelig sted uten, får
samarbeide så godt vi kan om å holde avisa oppe. Det må nødvendigvis
innebære å samarbeide på tvers av uenigheter i mange spørsmål, også
grunnleggende spørsmål. Hvorfor skulle det være så umulig?
At Karsten V. Johansen er mer opptatt av å slå seg på brystet som
sannhetens eneste profet, den eneste som har SETT LYSET, bekymrer ikke meg.
At han ikke deltar i kampanjer for å støtte Klassekampen, er vel ikke noe
nytt. Det bør heller ikke hindre ham i å ytre seg. Jeg tillater meg i all
beskjedenhet å være uenig med ham på svært mange punkter, men jeg vil ikke
av den grunn kaste meg inn i en "hvem-sa-hva-diskusjon" om utviklinga i Kina
eller andre temaer som har liten betydning for det praktiske arbeidet her og
nå. Jeg oppfatter diskusjonsformen hans som lite konstruktiv. Det virker som
det er viktigere for ham å fordømme enn å komme fram til enighet - forsåvidt
et trekk man kan finne i mange små sekter.
Det er viktigere å diskutere hva som kan gjøres for å skaffe
Klassekampen flere abonnenter. Poenget er at økonomien i en så liten avis
som KK, og en avis som i den grad er opposisjonell, ikke i overskuelig
framtid vil bli god og solid. Det vil ALLTID være behov for kampanjer, for
arbeid med å skaffe abonnenter, for innsamlinger, osv. osv. Dette veit du
sikkert, Olav Randen, for det er jo ikke nytt, og du har fulgt med på dette
lenge. Det er ingen som lurer noen her. Dette har vært sagt hele tida.
Kanskje har noen forutsetninger endra seg, kanskje har enkelte faktorer
forverra seg mer enn forventa, slik at det blei nødvendig med en
abonnementskampanje tidligere enn planlagt. Men at den ville og måtte komme,
var klart og kjent hele tida. Og at det vil komme nye sånne kampanjer, er
klart og kjent allerede nå. Bare vær forberedt.
Forøvrig tror jeg også at Olav Randen har mye rett i den konkrete
kritikken av KK. Det er riktig at et nøkkelspørsmål må være hvorfor folk
ikke blir stabile abonnenter. Hva kan KK gjøre bedre? Mange sier at de ikke
får tid til å lese KK, at de har for mye papir i huset fra før, osv. Dette
forteller jo noe om avisas evne til hele tida å forsyne leserne med stoff
som de blir opptatt av, som de oppfatter som nødvendig, og som de ser at de
ikke får andre steder. Dette spørsmålet er viktig, og vi må ta det på alvor.
For KK handler dette både om ressurser, og om stabens erfaring,
kunnskaper, innsikt osv. Altså mange faktorer som krever forskjellige typer
innsats.
Det er vel liten tvil om at Klassekampen er blitt en mye bedre avis.
Etter min oppfatning er den bedre nå enn den var i Paul Bjerkes tid. Mer
levende, mer interessant, et bedre speil av den norske virkeligheten og av
verden. Det betyr for all del ikke at jeg er tilfreds, at jeg ikke vil at KK
skal bli bedre. Men jeg synes faktisk ikke at den var så bra under den
forrige redaktøren. Og jeg syns den nye og unge staben gjør mye bra og har
gjort avisa bedre. Den utviklinga innebærer jo håp om at det skal gå an å
gjøre KK enda mye bedre, og komme fram til en avis som iallfall har noe
stoff som er helt uunnværlig for mange flere lesere, så mange at stokken av
stabile abonnenter blir mye større enn i dag. Burde vi ikke diskutere
hvordan vi skal oppnå det?
Jeg tror det er enklere å gjøre KK til ei avis mange flere MÅ ha og
forholde seg til, enn å starte ei ny avis. For det å starte en ny avis går
kanskje ikke an? KK er der, den lever og fins mot alle odds. Hvor mange
revolusjonære dagsaviser lever det rundt omkring i verden, spesielt "under
forhold vi kan sammenligne oss med"? Ikke glem at Schibsted brukte mer enn
60 millioner kroner på å prøve å etablere en lokalavis i Oslo (Osloavisen),
og ikke fikk det til å gå med Norges største mediakonsern i ryggen. Det sier
også noe om den innsatsen som ligger bak det faktum at KK lever, puster og
utvikler seg fremdeles, etter 30 år. Tror du ikke, Olav Randen, at det er
lettere å opprettholde Klassekampen og utvikle den til en enda mye bedre
avis, enn å starte på nytt? Skal vi ikke heller satse på det?
Kan avisas 30-årsjubileum den 20. februar bli et springbrett?

Vennlig hilsen
Morten Falck