Mer om KK, eiere og god avis

Arnulf Kolstad (arnulf.kolstad@sv.ntnu.no)
Sat, 30 Jan 1999 11:40:49 +0800

Karsten Vedel Johansen har forklart hvorfor han ikke kan eller vil støtte
KK for tida. Han mener avisa er for dårlig, "dull", og at AKP-eierskapet er
hovedgrunnen til at avisa ikke er bedre. Det tror jeg er altfor enkelt og
optimitisk. For å ta optimismen først. Hvis AKP skulle trekke seg helt ut
av KK, og KK dermed stå med ny eiere, som vi for enkelthetsskyld antar ikke
vil påvirke avisa i noen spesiell politisk retning, bortsett fra at den
skal være interessant for alle som gjerne vil ha "fakta" om kapitalismen,
ville dette av seg sjøl gjøre avisa bedre? Kan en avis som KK bli bedre av
at noen som har halvparten av aksjene ikke lenger har denne halvparten? De
som tror det, må fortelle meg mellomregninga. For her er det snakk om mye
mellomregning for å komme fra endring av eiersits til en mye bedre KK, en
KK som både tar et oppgjør med utviklingen i Kina (Karsten Vedel Johansens
ønske), bringer fakta om vær, vind og klimaforhold, og forteller norske
bønder og småbrukere hvorfor en favn ved koster like mye som en time hos
advokat (Randen), dekker "utkantNorge" mye bedre (Eriksen), vet hvem Victor
Serge er, ikke Mehmet Shehu (Ekeland), osv.

Det er store krav som stilles til avisa for venstresiden i Norge. Kanskje
for store krav? Kanskje er det ikke så mange som kan skrive godt og klart,
med store kunnskaper om kapitalismens barbari og alternativene til
systemet? Som både kan oppildne og bringe fakta. Vi er et lite land, uten
noen særlige tradisjoner for offentlig intellektuell debatt og analyse. Det
er veldig få som deltar i ordskifte selv nå som alle aviser har vidåpne
spalter, og ikke lenger sensurerer innlegg fra venstreorienterte. Mange som
var aktive i 60, 70 og 80-åra har lagt inn årene, av forskjellige grunner,
og det er høyst tvilsomt om så mange av dem vil bidra til KK selv om AKP
ikke lenger er eier. Yngre folk kjenner jeg ikke så godt, og er usikker på
om det betyr noe overhodet for dem om AKP er med som eier eller ikke. De
vil uansett neppe føle seg hjemme i den KK som f.eks. Ekeland ser for seg.

Det er mulig jeg tar feil, at det er folk der ute som bare venter på å
slippe kunnskapen og skrivetrangen løs i spaltene, så snart AKP har "solgt
seg ned", og vil lage en KK som gjør at både Johansen, Ekeland, Eriksen og
Randen blir fornøyd. Men det er all grunn til å tvile på det, og at
problemet med KK i minst like stor grad er et problem for venstrefløyen i
Norge, at analysene og kunnskapen ikke er "gode nok", at det ikke finnes
tilstrekkelig med folk på venstrefløyen som kan/vil jobbe under de
betingelsene en sosialistisk avis i Norge i slutten av 90-åra kan gi,
alternativene tatt i betraktning.

I noen historiske perioder kan det være viktig å dempe de interne
motsetningene og legge godviljen til, regne med at ens nærmeste politiske
fiender når alt kommer til alt står en nærmere enn systemets representanter
og kapitalismens apologeter som finnes nær sagt overalt og derfor ikke
lenger er så tydelige. Det gjelder imidlertid å velge sine fiender med
omhu. Sørge for at de representerer en farlig og destruktiv kraft for
øyeblikket. For meg er ikke AKP noen slik kraft for tida, og jeg kan ikke
se at eierforholdet kan ha noen avgjørende betydning dersom viljen og evnen
til å gjøre KK bedre virkelig er til stede hos alle dem som har uttalt seg
på KK-forum.

Arnulf Kolstad