Re: Ornitologiens trøst

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 20:05:48 +0100

Det blir feil å avvise en debatt om avisas innhold, slik tendensen kan
være her på forumet. Avisas innhold er nært knyttet opp til hvor mange
den kan nå ut til, og dermed er det avgjørende for hele avisas
eksistens. Selv om AKP aldri så mye eide avisa, og selv om den aldri så
mye hadde en revolusjonær formålsparagraf, så ville det vært meningsløst
å lese den dersom den bare inneholdt dritt.

Et eksempel vi bør se til, er Dagbladet Arbejderen i Danmark, eid av det
vagt pro-albanske DMK/ML. Såvidt meg bekjent er det den eneste andre
revolusjonære dagsavisa i et land Norge kan sammenlignes med. Den består
av 8-16 sider, og de gangene jeg har lest den, har den stort sett, med
unntak av perioder der ting skjer, som Esbjerg-streiken, vært et
meningsutvekslingsblad, a'la Sosialistisk Arbeideravis. At den kommer ut
hver dag, er i virkeligheten et mirakel. Klassekampen er ikke slik, men
den er ikke perfekt av den grunn, slik jeg selv tidligere har gitt
uttrykk for på forumet.

Men hvorfor har Marsdal og Michelet likevel rett. Svar: Avisa *er* i
økonomiske problemer. Det helt sentrale i denne sammenheng er overgangen
fra KS til AS. Og delvis Bjerke/Allern-regimets prioriteringer. Og i en
slik situasjon må man ta en ting av gangen. Først redningsaksjon, så
innholdsmessige vurderinger. For om avisa ikke overlever, så kan den
heller ikke ha noe innhold. Og i en slik situasjon, så er de som hevder
å være venner av avisa nødt til å stole på Michelets redaktørevne og
AKPs ikke-innblandingslinje som hovedeier.

En innholdsdebatt må ikke gå på tvers av debatten om en redningsaksjon.
Jeg tror simpelthen ikke alle skjønner hvilken krise avisa er i. Og i
denne situasjonen er redningsaksjonen det viktigste. For hvilken avis
ønsker Andresen, Ekeland, Johansen etc. å debattere innholdet i dersom
Klassekampen forsvinner? Det er spørsmålet jeg gjerne vil ha besvart.
Det nytter ikke å bare sitte foran sin egen PC og kritisere, dersom man
ikke samtidig gjør noe for å bedre økonomien. Og i den sammenheng, vil
jeg bare annonsere, for dem som ikke vet det, at Admiralen kommer til
Bergen i morgen, og at det vil bli møte om Klassekampen på Gimle klokken
15.00.

---
Mathias