Mer tydelig ??

Nils P. Lie-Gjeseth (nilsplie@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 19:52:54 +0100

Noen ble såre fordi jeg hevda at mange er interessert i å ramme AKP
gjennom å la KK gå til helvette. Jeg synes jo Sonja Tinnesand bekrefter
min mistanke:

ST argumenterer hvorfor hun ikke kan støtte KK:"

>...så kan jeg bare komme med noen stikkord akkurat nå: (med "synet"
viser
>jeg til de programmer AKP har og de uttalelser / meninger dets
tillitsvalgte
>har
>uttrykt i forskjellige media og diskusjoner:)
>- Synet på partiets rolle før, under og etter en revolusjon
>- Synet på det nasjonale spørsmålet
>- Synet på det militære spørsmålet
>- Synet på det interne demokratiet i et parti
>- Synet på hva sosialisme er / har vært / bør være
>
>Jeg kan ikke bygge opp om ei avis som brukes til å understøtte et
politisk
>prosjekt som jeg ikke støtter - selv om jeg er sosialist og klart ser
at vi
>trenger
>ei avis på norsk venstreside.
>
>beste hilsen
>Sonja Tinnesand

Godt folk har prinsipper !

Nils P. Lie-G.