SV: Det er sikkert og visst!

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 19:21:07 +0100

Morten Falck skriver
<klipp>

>La oss prøve å samles om det vi er enige om, og
>jobbe for det som er nødvendig. Uenighetene må vi diskutere ut fra dette,
>dersom det skal ha noen hensikt.
>
>Er det ikke sånn at blant alle dem som er opptatt av Klassekampen, er det
>bare et ørlite mindretall som er opptatt av eierforholda? Det er iallfall
>min oppfatning, ut fra de samtalene jeg fører med folk. Hvis noen kan
>dokumentere noe annet, så får de gjøre det.
<klipp>

Kan du dokumentere at det er slik som din oppfatning tilsier; og med
dokumentasjon mener vi vel noe annet enn "samtaler jeg fører med folk"?

<klipp>
>Forklar vennligst en tungnem, gammal mann som meg hvorfor det ikke lar seg
>gjøre å drive aktivt støttearbeid for ei avis vi mener er bra, og som vi
>mener trengs, bare fordi AKP står som flertallseier, når nettopp AKP
gjennom
>sin praksis har vist at dette eierskapet er en garanti for KKs eksistens og
>innretning. Og vær så vennlig å være konkret.
<klipp>

Det lar seg ikke gjøre, på grunn av den innretninga - altså den politiske
retninga -
som det politiske prosjektet AKP garanterer for. Skal jeg være mer konkret
enn
det, så kan jeg bare komme med noen stikkord akkurat nå: (med "synet" viser
jeg til de programmer AKP har og de uttalelser / meninger dets tillitsvalgte
har
uttrykt i forskjellige media og diskusjoner:)
- Synet på partiets rolle før, under og etter en revolusjon
- Synet på det nasjonale spørsmålet
- Synet på det militære spørsmålet
- Synet på det interne demokratiet i et parti
- Synet på hva sosialisme er / har vært / bør være

Jeg kan ikke bygge opp om ei avis som brukes til å understøtte et politisk
prosjekt som jeg ikke støtter - selv om jeg er sosialist og klart ser at vi
trenger
ei avis på norsk venstreside.

beste hilsen
Sonja Tinnesand