NOPEF med ny nettaksjon - bevar Sola-raffineriet

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 19:09:28 +0100

Som kjent har Shell foreslått å legge ned raffineriet på Sola. De ansatte
slåss nå for å beholde arbeidsplassene, og har bl.a. lagt fram tall som
viser at raffineriet kan drives lønnsomt i lang tid framover, selv om det
må investeres i tiltak for miljøvennlig produksjon.

Den 11. februar skal styret i Shell møtes for å ta en endelig avgjørelse om
nedlegging eller ikke. NOPEF oppfordrer nå alle som støtter de ansattes
kamp mot nedlegging, til å sende en e-post til ledelsen i A/S Norske Shell
eller Shell Europe Oil Products (SEOP), for å protestere mot nedlegging.
På NOPEFs internettside http://www.nopef.no finnes mer informasjon,
e-postadresser til ledelsen i Shell og e-postadresse til NOPEF avd. 140 på
Sola-raffineriet.

med hilsen
Sonja Tinnesand
NOPEF