SV:_Ornitologiens_trøst

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Fri, 29 Jan 1999 13:26:55 +-100

KK-forum er Catch 22.

Om du IKKJE svarer på innlegga frå Andresen og andre er du ein arrogant drittsekk. Om du SVARER på innlegga, men ikkje deler Andresens syn, er du i alle fall ein idiot, gjerne drittsekk òg.

Takk for meg i denne omgang.

Mingus

----------
Fra: Trond Andresen[SMTP:trond.andresen@itk.ntnu.no]
Sendt: 29. januar 1999 13:00
Til: klassekampen-forum@aksess.no
Emne: Re: Ornitologiens trøst

Det opprinnelige alarm-rop om å redde et KK i store vansker er nå i løpet av
de siste dagers debatt, fra Marsdals og Michelets side, forvandlet til en
sjølsikker triumfalisme - akkompagnert av smilende hoderysten over de totalt
urepresentative kverulantene på KK-forum. For massene der ute vil i stadig
større grad ha KK!

Jeg må forstå dette slik at man nå veit at KKs økonomiske vansker sikkert og
visst* vil bli løst, og at "framtida er lys, kamerater". Problemet er bare
noen få folk, som gnager på dette parti-tullet.

Vi kan derfor alle nå puste lettet ut. Takk for meg i denne omgang.

Trond Andresen

*****************
"Sikkert og visst" er en kjent og kjær frase fra magasinet "Kina i Dag",
utgitt av Kinas ambassade på det tidlige 70-tall: "Den tredje verdens
folk vil sikkert og visst seire..", etc.