SV: Opplags-info

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Wed, 27 Jan 1999 12:41:02 +-100

Thi-hi!

Tja, KK-forum er som kjent den staden i universet som oftast tilbyr instant-kurs i "Korleis antagonisera ein kvar debatt". Einskilde er godt i gang allereie (dei som kjenner seg råka får senda hat-svar).

Men altså. Når det gjeld å få inn i skallen at ein må gjera noko med eigarskapen etc: Etter det eg hugsar har Jon Michelet meldt til KK-forum at spørsmålet om eigarskap skal opp på møte i Klassekampens styre snart. Dette er tydelegvis ikkje godt nok for ein del debattantar. Nei vel: Kva vil de ha? Straksinnkalling til ekstraordinært landsmøte i AKP?

Som eg har sagt før: Den som pressar knallhardt på i dette spørsmålet no er å samanlikna med ein unge som sit og slår og slår på den firkanta treklossen for å få han gjennom det runde holet. Når meldinga om at eigarskapsdebatten er på veg opp i styret blir møtt med kraftsalver om å FÅ TING INN I HUET etc, tykkjer eg min lille metafor blir desto meir gyldig.

Dette må det då vera mogleg å diskutera sakleg og kameratsleg?

Beste helsing

Magnus E. Marsdal

----------
Fra: Trond Andresen[SMTP:trond.andresen@itk.ntnu.no]
Sendt: 27. januar 1999 12:10
Til: klassekampen-forum@aksess.no
Emne: Re: Opplags-info

At 11:23 27.01.99 +-100, Jon Michelet wrote:

>..... det er faktisk sånn i medieverdenen at det er typer av informasjon som
>vi i en hardt kjempende (HARDT KJEMPENDE, FÅ NÅ DET INN I HUET, DA FOR
>SVARTE F!) avis ikke kan dele ut til alle hele tida, fordi den kan bli brukt
>mot oss, til å skade Klassekampen.

Med dette antyder Jon at de som er opptatte av eierskap, riktig informasjon,
nytt avisprosjekt etc., er personer som ikke skjønner betydninga av å redde
KK fra undergang. "..FÅ NÅ DET INN I HUET...", som han sier.

For å svare i samme friske tone: Når skal Jon FÅ DET INN I HUET at AKPs
eierskap over avisa må erstattes med en breiere eiersammensetning?

Du er redaktør i KK, og kan reelt sett ikke pælmes av AKP, fordi noe slikt med
forrige konflikt i minne, ville være det samme som å ta livet av