Re: Aksjesitsen

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Fri, 29 Jan 1999 10:45:32 +0100

Røkke og Co er svært opptratt av eiergrupperinger, prosenter og antall
aksjer og aksjekurser.
Alle i det berømmerlige markede er det.

Et spørsmål: Hvordan blir politikke når den skal styres av markedet?

Markedet er ikke oss, men en gjeng som ser som sin oppgave å tyne mest
mulig ut
av de andre, helst de som har lite, for å sikre seg sjøl.

La oss for en stund legge til side eiergrupperinger, prosenter og
slikt, og
gå sammen om å lage en avis som den revolusjonære bevegelsen trenger,
som også
venstresida trenger.
Jeg har den oppfatning av at det er ingenting AKP heller vil en å få
til en avis
i Norge som kan styrke venstresida og de revolusjonære i Norge.

Ottar Solberg

Trond Andresen wrote:
>
> Det gamle innlegget fra A. Bell her på KK-forum inneholder ikke tilstrekkelig informasjon. Dette innlegget var kjent for meg
> da jeg ba om en oppdatert oversikt.
>
> Derfor ber jeg på nytt om følgende:
>
> - totalt antall aksjer pr. i dag.
>
> - fordelinga på eiergrupper, i prosent og i antall aksjer.
>
> Trond Andresen