Aksjesitsen

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Fri, 29 Jan 1999 10:09:41 +0100

Det gamle innlegget fra A. Bell her på KK-forum inneholder ikke tilstrekkelig informasjon. Dette innlegget var kjent for meg
da jeg ba om en oppdatert oversikt.

Derfor ber jeg på nytt om følgende:

- totalt antall aksjer pr. i dag.

- fordelinga på eiergrupper, i prosent og i antall aksjer.

Trond Andresen