VS: SV: KK og litt mer

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Fri, 29 Jan 1999 09:27:47 +-100

Arnulf Kolstad, har grunnet problemer med å komme seg inn på KK-forum fra Australia, bedt meg legge ut dette e-brevet jeg har fått fra ham på forum.

JM

>KK og litt mer
>
>Jon,
>
>Jeg følger med på KK-forum så godt jeg kan, og blir i godt humør av å lese
>innleggene dine, slagkraften og språket, viljen og humøret i en kald tid
>for revolusjonen. Dessuten har jeg seilt rundt Svalbard i en 37 fots
>stålbåt. Ligget for anker ved Moffen, gått i tåke og storm med isfjell
>sigende langs rekka, vært oppe på drøyt 82 grader, ved iskanten, gått ned
>Hinlopen og sett morgentåka over Nordaustbreene. Vi var to mann i tredve
>dager. Så jeg veit litt om hva du snakker om, og misunner deg turen til Ny
>Ålesund og lørdagsbaren.
>
>Vel, det var ikke akkurat derfor jeg skriver. Men jeg blir oppglødd og gode
>Svalbardminner dukker fram når jeg leser hva du skriver for å redde KK som
>avis for revolusjonære sosialister. Jeg har ikke noe AKP-fobi, men er
>heller ikke medlem. Har antakelig aldri vært, ettersom jeg sammen med andre
>i Vardøger ble kasta ut av SUF. Jeg synes igrunnen mange av dem som var og
>er i partiet har gjort en nødvendig drittjobb for få fram alternativer og
>ikke minst forklaringer på hvorfor folks liv sjelden blir sånn som det
>kunne vært. Jeg blir forbannet over denne organisasjons- og partikrangelen
>i en tid da konjunkturene for alt kapitalismekritisk arbeid er dårligere
>enn på lenge, og i et land som uansett neppe kommer til å spille den aller
>viktigste rollen i avskaffelsen av kapitalismen. Det er noe med
>perspektivene her som blir helt meningsløse, når ikke så få av dem som er
>mot KK på forumet ikke klarer å støtte avisa fordi AKP har 49 % av aksjene
>istedetfor 30%, - eller ihvertfall noe i den retning.
>
>Jeg husker Drillo's begrunnelse (en av dem) for å stemme Nei til EU: Han så
>hvem som var for. Jeg fikk noe av den samme følelsen da jeg leste
>"medlemslista" til "Fondet", der Sigurd Allern deltok veldig aktivt
> Jeg har fulgt med
>på hva Sigurd Allern har drevet med på venstrefløyen de siste 30 år, og han
>har ikke min fulle tillit, for å si det sånn. Derfor tenker jeg som Egil
>Olsen: Hold deg unna dem, og støtt dem på venstrefløyen som nå sikkert
>trenger det mest. Og det er antakelig KK og AKP. Derfor kjøper jeg to av de
>aksjene du utbyr til salg. Og jeg tegner et abonnement som kan sendes til
>dattera mi i Oslo.
>
>Jeg er for tida i Australia, i Perth. Forskningsfri fra Universitetet.
>Politisk er det et sørgelig land. Det er riktignok en god månedsavis Red
>and Green, men Labour er som Liberals, opptatt av lav rente, inflasjon og
>overskudd på betalingsbalansen.
>
>Jeg burde muligens ha skrevet dette innlegget på KK-forumet og ikke til
>deg. Problemet er at jeg ikke klarer å få inn noe på Forumet, antakelig
>fordi jeg har en Mail-adresse i Australia, annerledes enn den jeg er
>registrert med i Norge. Men hvis du vil bruke noe av det jeg har skrevet,
>for å fortelle at det finnes noen (mange?) som vil kjøpe aksjer og tegne
>abonnement i en god avis, uten at det dermed bør oppfattes som 100% støtte
>til majoritetseierens tidligere politiske linje. Sjøl synes jeg igrunnen
>AKP heller trenger oppmuntring i en tid da den revolusjonære bevegelsen
>nærmest har satt inn reversjen. Jeg er dessuten helt sikker på at det knapt
>finnes noen her i landet som vil støtte Klassekampen bare AKP trekker seg
>ut. Det finnes visstnok et par på Forumet som tror det, og muligens også
>noen tradisjonelle organisasjons- eller partifanatikere på venstrefløyen,
>men noe mer virkelighetsfjernt enn at folk vil strømme til KK og kjøpe
>aksjer såsnart AKP har "solgt seg ned", skal du lete lenge etter.
>
>Som sagt, jeg blir i godt humør både av å lese hva du skriver og hvordan du
>skriver det, og dennegangen har jeg til og med forstått at KK trenger litt
>håndfast støtte. Kanskje skal jeg også sende dere noe stoff om ikke så
>lenge. Jeg skriver bl.a. på en bok om Sportens tilskuere, der jeg forsøker
>å forstå hvorfor sportskonsumet har tatt sånn av, og hva det gjør med folk
>og land. Jeg har også lest VM-boka til Dag Solstad og deg, og skal nok
>kommentere noe av det du har skrevet der.
>
>Fortsett med å fortelle gode historier framfor å trykke "grafer" som viser
>opplaget til KK. En godt ljugd sjømannshistorie er viktigere for å blåse
>liv i den revolusjonære begeistringen enn selv den aller mest korrekte
>grafiske kurve.
>
>Vennlig hilsen
>
>Arnulf Kolstad
>
>
>