Tilbakeblikk_på_95-kampanjen

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Thu, 28 Jan 1999 17:45:15 +-100

TILBAKEBLIKK PÅ AKSJEKAMPANJEN 1995-96

Før jeg la ut KK-vedtektene på forum, gjennomgikk jeg en del materiale for å sjekke to ting: Om vedtektene var mye/lite endret siden 1991, og om de hadde vært mye/lite publisert. Resultatet var: Lite endret - mye publisert.

Under dette arbeidet gikk jeg gjennom innbydelsen til aksjekampanjen i 1995-96, som veldig mange ser ut til å ha glemt, men som gir oss interessant materiale også til dagens diskusjon. I kampanjeflaket "KKs Aksjer - Anno 1995-96" er vedtektene gjengitt i sin helhet.

Dette fire siders A3-flaket - eller prospektet som det ble kalt - er et nøkkeldokument til forståelsen av hvordan kampanjemakere for KK tenkte i den ikke særlig fjerne fortida som midten av 1990-tallet er.

De ansvarlige prospektmakerne (ikke prosjektmakerne!) blir i flaket oppgitt til å være styret i KK, som da besto av: Kjersti Ericsson, Jorun Gulbrandsen,
Astrid Hamre og Audun Haaland (representanter for de ansatte), Sveinung Mjelde, Walther Neeven (KK-venner), Aksel Nærstad (styreleder) og Dag Tangen (komandittistenes repr.)