Re: OM KK-AKSJER

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Thu, 28 Jan 1999 13:44:07 +0100

>Så les du KK-forum. Og du ser at "analysen" som blir framført der er at
grunnen til det låge opplaget er at AKP har eigarmakta. Men dette har du
ALDRI høyrt frå nokon av dei du ringer på kveldstid og spør om dei vil
abonnera.

Jasså? Denne "analysen" er det Wal og R-Hansen som står for i KK. Det er de
som sier at redaktørskiftet kostet 1000 abonnenter. Før det - også under
AKP - gikk også abo-tallene ned. Det var AKP som tolererte utartinga under
diverse kulturredaktører. Det var ikke AKP som tok initiativet eller var
ledende i kritikken av denne utviklinga. Det var i all beskjedenhet folk
som nå skisserer en strategi for KK som handler om mer enn overlevelse på
kort sikt.

>
>Kva tenker du då? Eg trur du tenkjer at "Desse folka er faen meg berre
opptekne av å ta AKP. Dei utnyttar ei kvar krise for avisa til å gå til
åtak på AKPs makt. Dei er ikkje ute etter allianse, berre etter å laga
hardast mogleg press. Dette er faen ikkje ulikt Allern og Co! Hadde dei i
det minste synt VILJE til å byggja opp tillit, hadde dei i det minste gjort
ein stor innsats for abonnementskampanja, SÅ kunne vi jo vurdert å selgja
enno meir makt, eg ser jo at AKP truleg ikkje kan sitja styring over denne
avisa åleine for evig. Men no: Faen heller! Dei er jo berre ute etter å slå
laus på AKP, her blir det ingen deal!."

Men hvis de stalinistiske restene i AKP er ondets rot - både for toleransen
av Røssaak, for journalismen som bredte seg, for metodene brukt ved
redaktørskiftet, hva gjør en ærlig sjel da annet enn å forsøke å overbevise
AKP om at prosjektet deres er like dødt som NKPs fordi det er grunnleggende
sett likt.

Klarer ikke en gjennomsnitts AKP'er å huske tilbake til 1991-92 da AMG'erne
hadde faste ringevakter for KK? Klarer han ikke å se Trond As innsats som
skribent, aksjekjøper, inititativtager? Tror han virkelig at slike folk
bare er besjelet av et primitivt AKP hat og ikke har noen høyere idealer?

Eller for å snu på flisa, hvor entusastisk var hard-linerne i AKP og RV for
Bjerkes avis? Hvor entusiastiske burde man være i vervearbeidet under Røssaak?

>Eg er ikkje mot å diskutera eigarmakt og "breiare allianser bak
Klassekampen". Men eg er mot å framstilla dette som ein hastediskusjon som
NO må til for å redda avisa. For det fyrste: Det FINST INGEN potensiell
eigar som kan gå inn og "redda KK", "berre AKP viser vilje til å dela makta".

Det er hovedproblemet, og det vil kreve noe tid å endre den saken. Men det
ville hjelpe med en liten invitt fra KK-red.

Jeg er sikker på at en ringerunde til Rune Skarstein, Hans Ebbing, Ågot
Valle, Finn Gustavsen om at SV man hadde skjønt at det var på tide å samle
kreftene, at stalinismen og maoismen hadde vært et katastrofalt blindspor
osv. Særlig det siste. For fornuftige folk er ikke første og fremst opptatt
av prosentvise eierandeler men som politisk enhet, et reelt **politisk**
grunnlag for samarbeid.

Hvis det kom et virkelig politisk oppgjør kunne gjerne AKP sitte med 90%.
Det er ikke de tre bokstavene men den politisk linja, metodene, synte på de
andre på venstresida, sosialismesynet, den snevre m-l horisonten, alt det
som gjør KK kjedelig, en sjelden gang direkte skadelig (Hinton intervjuet
til Henriksen, PMJs intervju med Hoxhas kone). Det er det som er poenget.
Ikke eierandeler isolert sett.

Vh
Anders Ekeland