Re: OM KK-AKSJER - fra en AKP-er

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Thu, 28 Jan 1999 15:56:23 +0100

nilsplie@online.no skrev:

>Magnus er inne på noe forferdelig viktig.
>De fleste som kritiserer KK på dette forumet ønsker å få has på AKP gjennom
>KK.

Nei, vi mener at KK bare kan reddes ved å fullføre omdanninga av KK fra et
m-l prosjekt til en systemrktisk, demokratisk, sosialistisk, spennende,
dvs. revolusjonært fungerende dagsavis for venstresida (og lest av mange
andre typer folk). Dvs. til en avis hvor redaksjonen vet hvem Victor Serge
er, ikke Mehmet Shehu. Hvis de yngre ikke kjenner noen av navnene er det
også et problem. Man blir ikke lenger skolert i marxismen, og da blir
journalismen den rådende ideologien i redaksjonen uansett om AKP eller SV
eier avisa.

>Mye av debatten dreier seg om "bare AKP selger mest mulig KK-aksjer vil
>KK greie seg", en meningsløs påstand som ikke har noe med virkelighetens
>verden idet KK, uten AKP som eier, ville vært nedlagt for lenge siden.

Det var ikke AKPs eierskap som var/er viktig, men AKP som politisk kraft,
som partibyggende prosjekt. Det siste er avgått ved døden som NKP, pga.
feil i det politiske fundamentet. Det er et reelt problem at "de andre", de
revolusjonære ikke-stalinistene på venstresida ikke er samlet (bortsett fra
IS som har sitt eget sekteriske prosjekt, sin egen avis.).Hadde de vært det
hadde mye vært anderledes. Solheim hadde vært mindre viktig i SV for
eksempel.

>Det er her snakk om to ting:
>1) Å redde KK nok en gang.
>2) Å diskutere framtida, profil, distriktssatsing, eierskap osv. ETTER at
>KK er berga.

Men hva hvis rekkefølgen er omvendt: at man må starte diskusjonen om
politisk fundament (av de fleste kalt eierskap) for å kunne berge KK.

>At folk har meningsbehov er OK nok. Jeg finner imidlertid lite av verdi
>blant mange kritikere som MENER noe om KK, men som aldri har ønska å løfte
>en finger for å hjelpe avisa. (Noen kjøper Aftenposten istedet...).

Dette er ikke riktig. AMG ringte, ble kommanditister, kjøpte aksjer,
vervet, skreiv. Ditto for Trond A, Tore Line Eriksen, Stein Stugu. Jeg
sender fortsatt penger til KKs venner, jeg skriver nettopp nå
vitenskapsspalte. Mens ungene hyler og hybelkaninene biter meg i tåa.
Herregud Nils, når skal du forstå av vi er akkurat den samme typen utslitte
slitere som deg, som også vil ta rotta på kapitalismen!

Men det er klart at innsatsviljen fikk seg en knekk etter at AKP ved
redaktørskiftet viste at de ikke var interessert i dialog, i diskusjon, i
"hele venstresidas dagsavis", men ville beholde kontrollen uansett
abonnementfrafall. Det verste av alt var at de ikke hadde noe nytt å by på
politisk. Avisa er litt mer leslig, har skåret bort de verste utvekstene.
Men samtidig har den blitt kjedeligere. Men i all hovedsak er den lik
produktet til Bjerke. Var tapene AKP led i form av indre strid, noen
utmeldinger. Var de 1000 abonnentene og tilliten som KK mistet verdt de
forholdsvis små endringene i KKs profil? Kunne man ikke oppnåd det på annet
vis?
>
>Jeg synes at:
>1) De som vil "ta" AKP for komme med politiske angrep mot Partiet AKP, og
>ikke prøve å ødelegge KK.

Flere av oss har i årevis forsøkt å diskutere politikk med AKP. Her på
forumet, i KKs spalter, innad i RV. Men svarer AKP på Hårstad, Ekeland,
Andresen, Magdahl mf.? Når gikk AKP inn i en virkelig debatt om Stalin? Om
Mao? Om m-l bevegelsens fortid og framtid? Neida - man vil ikke bli
historielag osv. osv.

>2) Folk må tenke seg om - trenger vi KK i framtida ? Hvis JA - gjør noe da !
>3) Etter redninga: Bred debatt om hva KK bør bli osv.

Nils - du mener vel ikke at at en seriøs kommunist kan si til de 1000 tapte
abonnentene: Først må du abonnere på nytt, så kan vi diskutere! Mange av
disse folk som har sliti for den gode sak i tiår etter tiår! Du må ta dem
på alvor.

Men det hele koker som vanlig ned til: Mener du Nils at Stalin og Mao var
marxister med store feil eller var de representanter for en ny
herskerklasse slik som Krustsjov og Deng? Det er der hunden lå begravet
mellom NKP og AKP, mellom AKP og SV. Det synet på sosialismen som spitter
venstresida, ikke spørsmålet om reform eller revolusjon.

Er du som AKPere villig til å diskutere Stalin og Mao?

Vh
Anders Ekeland