Re: OM KK-AKSJER - fra en AKP-er

nilsplie@online.no
Thu, 28 Jan 1999 18:31:50 +0100

Magnus Marsdal skrev:
>AKP OG AKSJER
>
>Så les du KK-forum. Og du ser at "analysen" som blir framført der er at
grunnen til det låge opplaget er at AKP har eigarmakta. Men dette har du
ALDRI høyrt frå nokon av dei du ringer på kveldstid og spør om dei vil
abonnera. På KK-forum ser du jamvel folk som "ikkje vil gje støtte til KK
før AKP sel seg ned".
>
>Kva tenker du då? Eg trur du tenkjer at "Desse folka er faen meg berre
opptekne av å ta AKP. Dei utnyttar ei kvar krise for avisa til å gå til
åtak på AKPs makt.>

Magnus er inne på noe forferdelig viktig.
De fleste som kritiserer KK på dette forumet ønsker å få has på AKP gjennom
KK. Mye av debatten dreier seg om "bare AKP selger mest mulig KK-aksjer vil
KK greie seg", en meningsløs påstand som ikke har noe med virkelighetens
verden idet KK, uten AKP som eier, ville vært nedlagt for lenge siden.
Det er her snakk om to ting:
1) Å redde KK nok en gang.
2) Å diskutere framtida, profil, distriktssatsing, eierskap osv. ETTER at
KK er berga.
At folk har meningsbehov er OK nok. Jeg finner imidlertid lite av verdi
blant mange kritikere som MENER noe om KK, men som aldri har ønska å løfte
en finger for å hjelpe avisa. (Noen kjøper Aftenposten istedet...).

Jeg synes at:
1) De som vil "ta" AKP for komme med politiske angrep mot Partiet AKP, og
ikke prøve å ødelegge KK.
2) Folk må tenke seg om - trenger vi KK i framtida ? Hvis JA - gjør noe da !
3) Etter redninga: Bred debatt om hva KK bør bli osv.

Jeg tror ikke dette vil skje på dette forumet.

Nils P. Lie-Gjeseth
AKPer