Re:_Rødnebbternas_siste_skrik

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 28 Jan 1999 10:34:06 +0100

At 15:12 27.01.99 +-100, Jon Michelet wrote:

>...Jeg håper Trond A. i kommende innlegg kan la være å gjøre sånn som i sitt
>siste, der han bare henger seg opp i FORMEN, og dessuten glemmer alt hva jeg
>tidligere har sagt og skrevet både på KK-forum og i bleKKa om at jeg faktisk
>ønsker et breiere eierskap for Klassekampen. Ikke "drastisk breiere" som
>Trond A. ønsker, men breiere. (Hva betyr egentlig "drastisk breiere"?)

Så lav AKP-andel at det er mulig (troverdighet!) å bruke vedtak og en
erklæring om dette til å sette i gang en prosess med å mobilisere andre
grupper og enkeltpersoner til å kjøpe aksjer - grupper og enkeltpersoner som
nå ikke vil gjøre det. Jeg vil anslå en akseptabel AKP-andel til *maksimum*
33.4%, men helst lavere. Men AKP kan faktisk gi seg sjøl negativ kontroll,
hvis de frykter for KKs framtid i en slik situasjon. Det kan lages vedtekter
som krever 2/3 flertall bak vedtektsendringer (sånn er det kanskje allerede
nå - jeg har som aksjeeier aldri fått tilsendt vedtekter for selskapet), 2/3
flertall for å endre formålsparagraf, 2/3 flertall for godkjenning av en
gitt styreleder, etc. Om nødvendig kan kanskje vedtektene kreve enda klarere
flertall for slike ting. Dermed vil AKP sjøl med - la oss si - 25% av
aksjene, kunne hindre det de ville oppfatte som en marsj vekk fra det KK er
ment å være. Samtidig ville AKP være nødt til å samarbeide med andre
enkeltpersoner og gtrupperinger, slik at ikke virksomheten gikk i stå p.g.a.
mangel på kvalifisert flertall. Denne samarbeidstvangen ville vært sunn for
alle parter. Før aksjene selges, kan man omhyggelig gå gjennom vedtekter og
formålsparagraf, for å sette opp de nødvendige stengsler mot at et tilfeldig
flertall kan få gjennom vedtak som uthuler KKs opposisjonelle, sosialistiske
tradisjon og karakter.

Nå har jeg besvart
Jons spørsmål om hva jeg mener med breiere eierskap. Da avventer jeg svar
fra Jon om hva slags AKP-andel han finner rimelig, og ellers om hva HAN
legger i "breiere eierskap", som han jo sier at han går inn for. Jeg lurer
også på hva han gjør for å få til dette?

>Men jeg sitter IKKE i en maktposisjon der jeg kan gjøre noe med dette FORT.

Hva betyr "fort"? Du kan sette i gang en prosess, ved tydelig, bl.a. i
avisa, erklære bl.a. at du vil at AKP skal selge seg videre ned til XX%.

>INGEN enkeltperson sitter i en slik maktposisjon. Som redaktør
>har jeg møte- og talerett i KK-styret, men ikke stemmerett.

Dette er formalistiske utflukter. AKP er sterkt svekka, og avisa ville ta
sin død hvis de nå også sparka Jon Michelet p.g.a. en konflikt. Dette veit
AKP. Dermed har JM en reelt sett meget sterkt posisjon i dette spillet.
Dette burde du være klar over. Bruk den posisjonen for å skape et KK som
ikke bare er avhengig av gjentatte mer og mer desperate
innsamlingskampanjer, men som vokser kvalitativt og kvantitativt fordi avisa
blir et felles prosjekt for flere enn dem som oppfatter seg som med på det
i dag.

>Arne Eriksen skrev i sitt innlegg 24.1. at jeg "unngår behendig
>hovedpoenget" i forslaget hans om at AKPs aksjer i Klassekampen bør selges
>slik at partiets eierandel reduseres til minst 30%.

Dette har han rett i, ikke minst når du fortsetter på denne måten:

>Bi litt! Arne E. er fra Tromsø og jeg husker en gang jeg sto på et skipsdekk
>i det stormpiskede Barentshavet sammen med et par garva selfangere fra
>fjordstrøka i Troms.....
>
>(... en masse for så vidt underholdende stoff, og appeller om gaver nå)

- men ikke svar på det Arne ba om.

>Et salg av de 1000 aksjene vi sitter med i ermet etter at vi fikk dem av AKP er
>NATURLIGVIS ikke det samme som et salg av AKPs aksjer. Det har jeg da heller
>aldri påstått. Forsøket på salg av de 1000 er et forsøk på å skaffe oss
>penger i den slunkne kista her og nå.

Men siden det overhodet ikke rokker ved AKPs avgjørende myndighet over KK,
er dette ikke svar på Arnes spørsmål. De tusen aksjene er bare interessante
som en del av ei større pakke. Derfor vil det være vanskelig å selge dem.

>Om noen kjøper en eller flere av de 1000, kan det umulig få mye å si for den
>samme kjøperen ved en framtidig korsvei der AKP selger aksjer. Et slikt
>AKP-salg må nødvendigvis komme som en kampanje.
>Det er komplett umulig å selge aksjer opp mot 2,7 millioner kroner uten at
>det er organisert både i hue og ræva, for å si det folkelig.

Det er rart hvordan visse ting bare skal få dra ut i tid, og være SÅÅÅÅ
vanskelige å sette i gang. Men KK har ikke god tid!

>At Arne E, våger å kalle et forsøk på salg av de 1000 aksjene for et
>"håpløst utspill", tyder på at han ikke kan eller vil ta inn over seg
>alvoret i situasjonen.

Det ER et håpløst utspill. Det må utløses et mye større salg av aksjer for å
komme ut av uføret. Dette er bare mulig hvis omverdenen skjønner
at man nå endelig mener alvor med maktdeling over KK.

>Han oppfordres herved til å slutte med all mistenkeliggjøringa der han for
>gudene veit hvilken gang påstår - stikk i strid med det han kan lese i åpen
>tekst fra min hånd - at jeg ikke får lov til at diskutere AKP-aksjesalg.

Jeg tror få mistenker Jon for å bøye seg for noen. Men det virker ut fra det
du sier, som om du har pålagt deg sjøl unødige restriksjoner når du deltar
på styremøte.

>(Arnes) ærlige kamprop hvis han stevner fram som han gjør (hvilket jeg ikke
>håper) burde være:
>PRIVATISER KLASSEKAMPEN!
>TIL BØRSEN MED KLASSEKAMPEN, KAMERATER!

Dette er en total avsporing, og bare vrøvl.

>....Fyren tegna seg for et helårs. Jeg hadde verva min abonnent nr. 17.
>Gakk hen og gjør likeså, KK-forum-kverriser!

En anekdotisk solskinnshistorie og en dæsj velkjent moralisme.

Igjen, en avsporing.

Trond Andresen

PS
-Kan vi få lagt ut vedtekter for A/S KK her på forumet?
-Kan vi også få en oversikt over aksjesitsen pr. i dag?