Bloody Sunday

Edward C. Whyte (ewhyte@online.no)
Wed, 27 Jan 1999 22:33:44 +0100

Hei alle samme,
Som dere sikkert vet, holder Irlandskomiteen i Oslo en demonstrasjon
utenfor den Britiske ambassaden hvert år
til å protestere mot den britiske regjerings myrder av de uskyldige i
Derry
for 27 år siden.
Dette skal være den 26. gang at vi skal stå utenfor djevelens hjem i
Oslo.
Vi møter opp
Fredag 29. Jan. KL.16.00 -Kl 17.00
Britiske ambassaden
Thomas Heftyes gt. 8
Alle er velkommen

Seamy