aksjesalg

Helge Hasselgreen (hhasselg@online.no)
Wed, 27 Jan 1999 20:35:23 +0100

Admiralen skrev:
"Vi trenger en del gryn NÅ. Og et salg av AKP-eide aksjer lar seg ikke realisere raskt. Det krever en grundig saksbehandling, på linje med den som ledet fram til vedtaket om aksje-emisjonen på det ekstraordinære landsmøtet i partiet høsten 1997, og som førte til at AKPs eierandel i Klassekampen kom under 50 %."

Admiralen kan ikke være ukjent med at mange av avisens venner, etter "grundig saksbehandling", har kommet fram til at det er svært vanskelig å kjøpe aksjer så lenge AKP sitter med over 30% av aksjene. Likevel tviholder han på at AKP må få bruke god tid på å få tenke seg om. Hvorfor ikke gjøre også AKP oppmerksom på at avisen trenger gryn NÅ?

Få det inn i hovvet på de, JON M! Ikke la dem dekke seg bak formalia !
Mvh
Helge Hasselgreen