Re: Opplags-info

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 27 Jan 1999 12:10:37 +0100

At 11:23 27.01.99 +-100, Jon Michelet wrote:

>..... det er faktisk sånn i medieverdenen at det er typer av informasjon som
>vi i en hardt kjempende (HARDT KJEMPENDE, FÅ NÅ DET INN I HUET, DA FOR
>SVARTE F!) avis ikke kan dele ut til alle hele tida, fordi den kan bli brukt
>mot oss, til å skade Klassekampen.

Med dette antyder Jon at de som er opptatte av eierskap, riktig informasjon,
nytt avisprosjekt etc., er personer som ikke skjønner betydninga av å redde
KK fra undergang. "..FÅ NÅ DET INN I HUET...", som han sier.

For å svare i samme friske tone: Når skal Jon FÅ DET INN I HUET at AKPs
eierskap over avisa må erstattes med en breiere eiersammensetning?

Du er redaktør i KK, og kan reelt sett ikke pælmes av AKP, fordi noe slikt med
forrige konflikt i minne, ville være det samme som å ta livet av avisa. Du
har en maktposisisjon i dette spillet som du kan velge å bruke. Hvorfor ikke
gå til AKP, og si at nå må de jaggu FÅ DET INN I HUET at eierskapet må bli
drastisk breiere, for å kunne utløse den ekstra støtte, velvilje og
interesse for avisa som trengs for å få den på noenlunde sikker grunn?

Oppviser du den samme stahet, med "pottetrening" og KAN DERE IKKE NÅ FÅ DET
INN I HUET når du snakker med AKP-ledelsen og/eller styreformannen?

Eller er det bare vi annenrangs slappfisker som ikke er fullverdige KK-supportere
fordi vi også har visse krav til dette prosjektet, som fortjener slike salver?

Trond Andresen