Re: Opplags-info

Anders Ekeland (anders.ekeland@step.no)
Wed, 27 Jan 1999 11:45:12 +0100

Jon Michelet:

>Eivind H. har helt rett i at korrekte, reviderte opplagstall bare
foreligger en gang i året. Her er vi underlagt Norske Avisers Landsforening
(NAL) sitt regelverk, som er meget strengt, ikke minst fordi opplagstall er
avgjørende for tildeling av pressestøtten. Dette er (som jeg har forklart
tidligere) grunnen til at vi ikke kan gi fra oss FERSKE opplagstall i hytt
og pine. Vi er pålagt å holde tett, vi som andre aviser, inntil offisielle
tall foreligger medio februar.

>Jeg har drevet en intens pottetrening av journalister i Dagens Næringsliv
og andre aviser for å få dem til å erkjenne dette enkle faktum.

Jeg mener som Eivind at opplags-info er veldig viktig, spesielt i dagens
situasjon. Historiske tall er veldig nyttige. Men jeg kan ikke helt forstå
hvorfor en ikke kan operere med en type indikator-tall, "forløpige tall"
som det heter i SSB som det uttrykkelig går fram at ikke kan inngå som
grunnlag for pressestøtten. For hvis man ikke fikler med talla i den
forbindelse burde man ikke ha så mye å frykte.

Men jeg er mottakelig for pottetrening, det kan sjølsagt være tungtveiende
grunner, men jeg trenger et par teskjeer til. Kan du sende noen av dine
opplæringsskriv til forumet?

Vh
Anders E