Re: Forslag om abonnementsutvikligns-graf

Anders Ekeland (anders.ekeland@step.no)
Wed, 27 Jan 1999 11:31:21 +0100

Lars Staurset :

>Her er det freistande å dra tråden til det andre debattemaet på KK-forum
>akkurat no. Lenin, Stalin & Co sat vel også med data om sin eigen og
>partiet sin styrke og veikskap, data som dei ikkje ville offentleggjere.
>Dei kunne alltid grunngje det med at fienden ville tene på det. Nøyaktig
>det same seier borgarlege styresmakter og næringslivstoppar alle stader
>og til alle tider.

Ulempene ved at KKs fiender kjenner opplagstalla er mye mindre enn at KKs
venner ikke får ta del i gleder og bekymringer. Det å løpende oppgi
opplagstall er en del av det å være en anderledes avis, en avis som vil
frelse sjeler og forandre verden, ikke maksimere profitt.

Effekten av å holde opplagstallene skjult under aksjekampanjen og så komme
ut med dystre tall er å skape mistillit til informasjonen fra KK og det er
**veldig** farlig.

Dessuten: sjansen er stor for at våre fiender kjenner disse tallene
uansett. For dem som vil anslå KKs abotall finnes det nok av holdepunkter
til at man kan gjøre ganske presise estimater når man har fulgt KK gjennom
noen år.

Jeg kan rett og slett ikke se noe tungtveiende argument mot en løpende
rapportering av abo utviklingen.

OM LENIN OG STALIN:
Det er et fundamentalt skille mellom Lenin og Stalin når det gjelder åpenhet.

Både data om partiet, medlemstall og ordrette referater fra
sentralkomitemøtene ble offentliggjort under Lenin. Også økonomisk
statistikk var god, ikke manipulert. Når Stalin befestet sin makt skiftet
alt dette. Det var ikke lenger virkelige debatter på kongressene bare
sykelig hyllest av Stalin. Forskjellen mellom kongressen i 1922 og 1932 er
som natt og dag.

I min tid i m-l bevegelsen (69- eksludert) kom det et referat fra
Sentralkomiteen i -72. Forøvrig var SK en taus blokk. Dette i klar kontrast
til bolsjevikene og f.eks. ledelsen i FI hvor det kommer referater fra alle
sentrale møter.

Men dette er ikke overraskende, vi har med to klassemessig helt
forskjellige tradisjoner å gjøre.

Vh
Anders E