RE: Gi Flatval reprimande

Magne Haagen Flatval (magne@exchange.kvalito.no)
Tue, 26 Jan 1999 20:36:56 +0100

Innlegget var til deg privat og gikk ikke om kk-forum. Jeg synes derfor
du kan kontakte meg personlig hvis du absolutt må, jeg tviler på at 500
kk-lesere har noen interesse av hva jeg sender til deg privat.

Men det var vel heller ikke poenget mr. lydersen? :P

<snipp>

-----Original Message-----
From: Magne Haagen Flatval
Sent: Tuesday, January 26, 1999 2:00 PM
To: 'Sigurd Lydersen'
Subject: RE: Kruschevs revisjonisme

Whoa.. bruk VANLIG skrift dah mann - dette ser ut som en dass :P

-----Original Message-----
From: Sigurd Lydersen
[SMTP:sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no]
Sent: Tuesday, January 26, 1999 1:48 PM
To: klassekampen-forum@aksess.no
Subject: Re: Kruschevs revisjonisme

KK-forum,

Bismo fortsetter sin uhørte framstilling av Khrushchev som revisjonist,
ved å betvile at Lenin var tilhenger av fredelig
sameksistens...osvosvosv..
</snipp>

---------------------------------------------
Vennlig Hilsen
Magne Haagen Flatval
---------------------------------------------
Kvalito IT AS Tlf: 73 54 64 80
Pb. 38 Fax: 73 54 64 76
7005 Trondheim

http://www.kvalito.no/
Konto 8601.05.43942
---------------------------------------------