RE: Hvilken ny avis?

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Tue, 26 Jan 1999 08:24:17 +0100

Endelig en person med litt realisme!

Mvh

Kaj Størdal Toftner


Denne debatten kan bli en akademisk debatt i verste forstand.
Olav Randen
og Trond Andresen har begge det til felles at de ønsker seg ei
ny avis, men
de er bare ikke enige om hva slags avis. Og mens de diskuterer,
og ber oss
ta del i debatten om hvilke avisdrømmer som kan finnes på
venstresida,
skjer ingenting - aller minst at enighet oppstår. Forresten, noe
skjer -
Klassekampen utarmes.
Kanksje dør Klassekampen. Slik den drives i dag av AKP er det
nøkternt sett
ikke en så voldsom stor katastrofe. Men min spådom er at det
kommer
ingenting nytt i stedet, til det er avstanden for stor mellom de
mange dype
ideologene på venstresida. Det er ingen ny opplevelse at
personer uten
spesiell stor erfaring fra det indre liv i en avisredaksjon har
store vyer
og sterke meninger om hvordan ei avis bør drives.
Tittelforslaget
FAKTA/ANALYSE forteller det meste.
Trond Andresen vil både redde Klassekampen og satse på ei ny
avis, som
blant annet skal omfatte Klassekampen. Hvis Trond lykkes i å
holde liv i
KK, tror han da virkelig at AKP-ledelsen vil neie pent og gi ei
levedyktig
avis fra seg? Hvis KK går utfor stupet, tror Trond at SV vil
komme løpende
for å redde KK ved en fusjon mellom KK og Ny Tid? Personlig tror
jeg eierne
av NY TID vil tenke at den enes død kanskje kan bety mer brød
til den
gjenlevende.
Jeg har tidligere tegnet opp et forslag der AKP reduserer sin
eierandel, og
samtidig tilfører KK midler. Jeg tror det er rett og slett
livsfjernt å
tenke seg ei ny avis opp fra asken etter KK, hvem tør satse like
etter at
et prosjekt er gått i hundene? Og blir man enige om hva slags
prosjekt?

Så ille det enn kan se ut i dag, tror jeg vi bør satse på det vi
har,
etter å ha øvd hardt press på AKP til en mer demokratisk eier-
og styreform.
Men et demokratisk handlende AKP er kanskje enda mer utopisk enn
kommunismen. AKP har ansvaret - og vi bør kreve et utspill, men
ikke i
form av flere autogiroblanketter.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034