Hvilken ny avis?

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 24 Jan 1999 01:10:33

Denne debatten kan bli en akademisk debatt i verste forstand. Olav Randen
og Trond Andresen har begge det til felles at de ønsker seg ei ny avis, men
de er bare ikke enige om hva slags avis. Og mens de diskuterer, og ber oss
ta del i debatten om hvilke avisdrømmer som kan finnes på venstresida,
skjer ingenting - aller minst at enighet oppstår. Forresten, noe skjer -
Klassekampen utarmes.
Kanksje dør Klassekampen. Slik den drives i dag av AKP er det nøkternt sett
ikke en så voldsom stor katastrofe. Men min spådom er at det kommer
ingenting nytt i stedet, til det er avstanden for stor mellom de mange dype
ideologene på venstresida. Det er ingen ny opplevelse at personer uten
spesiell stor erfaring fra det indre liv i en avisredaksjon har store vyer
og sterke meninger om hvordan ei avis bør drives. Tittelforslaget
FAKTA/ANALYSE forteller det meste.
Trond Andresen vil både redde Klassekampen og satse på ei ny avis, som
blant annet skal omfatte Klassekampen. Hvis Trond lykkes i å holde liv i
KK, tror han da virkelig at AKP-ledelsen vil neie pent og gi ei levedyktig
avis fra seg? Hvis KK går utfor stupet, tror Trond at SV vil komme løpende
for å redde KK ved en fusjon mellom KK og Ny Tid? Personlig tror jeg eierne
av NY TID vil tenke at den enes død kanskje kan bety mer brød til den
gjenlevende.
Jeg har tidligere tegnet opp et forslag der AKP reduserer sin eierandel, og
samtidig tilfører KK midler. Jeg tror det er rett og slett livsfjernt å
tenke seg ei ny avis opp fra asken etter KK, hvem tør satse like etter at
et prosjekt er gått i hundene? Og blir man enige om hva slags prosjekt?

Så ille det enn kan se ut i dag, tror jeg vi bør satse på det vi har,
etter å ha øvd hardt press på AKP til en mer demokratisk eier- og styreform.
Men et demokratisk handlende AKP er kanskje enda mer utopisk enn
kommunismen. AKP har ansvaret - og vi bør kreve et utspill, men ikke i
form av flere autogiroblanketter.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034