pent_brev_til_Mathias_Bismo

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Fri, 22 Jan 1999 13:18:57 +0100

Kjære Mathias Bismo.

Jeg vet at jeg kaster bort tiden på deg, men jeg kan ikke dy meg. Hva er
det du reagerer på i RV? At de er sovjetmarxister? Men da har du
misforstått, det er de jo slettes ikke, det er de i NKP det. Det var det
første. Er du og jeg marxist-leninister og skriver oss marxist-leninister i
mellom? Hva mener du egentlig med det? En gang i sommer stilte jeg deg
spørsmålet på forumet hva du mener om Kruschev, om du fremdeles som maoist
forkaster ham som revisjonist? Du svarte aldri og ble borte fra forumet i
flere måneder. Dersom du fremdeles mener Kruschev var revisjonist, ja da er
du maoist, Bismo, og da er du blant de jeg angriper. Men dersom du har
utviklet deg videre og kommet til at det blir meningsløst å dele inn folk
mellom revisjonister og ekte, ja da kan det hende at du er blitt mer
marxist-leninistisk. Og det er da jeg mener du bør stå for det. Prøv å ta
det opp i AKP sammenheng, at det kanskje var på tide å revurdere Kruschev.
Det vil garantert bli oppfattet som splittelsesvirksomhet. Så dersom du
ikke vil drive med splittelsesvirksomhet så må du enten forbli maoist,
eller gå ut av AKP og forbli passiv som resten av den norske befolkning,
uansett stiller du deg lagelig til for hogg.

Så hva blir det til, gutten?

Sigurd