Re: Si opp Aftenposten!

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Fri, 22 Jan 1999 06:58:23 +0100

Et lite råd til Jon M: Ta alltid utgangspunkt i at KK for oss alle er et
politisk prosjekt. Når ulike miljøer yter mer eller mindre innsats for KK
er det ut fra politiske vurderinger, for å påvirke et kursen til et
prosjekt som er veldig viktig for oss.

Når folk holder Aftenposten har de ingen illusjoner om hva eierne kan finne
på. Til eierne av KK, til folk som kaller seg kommunister stiller vi helt
andre krav.

Vh
Anders E

>Sylkort fra Admiralen denne gangen. Til dette med eierskap. Hvis ei avis
skal sies opp av en radikal abonnent fordi det er noe gærnt med eierskapet,
burde ikke da den radikale abonnenten si opp Aftenposten (forutsatt at
vedkommende har holdt Klassekampen, f.eks., og nå holder Aftenposten)? For
Aftenposten er eid av Tinius Nagell-Erichsen som bruker profitten til rå
luksus og til å bygge et reaksjonært mediemonopol i Norden og Baltikum.