Re: Den postsovjetiske marxismen-leninismen

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Thu, 21 Jan 1999 15:34:38 +0100

Sigurd Lydersen siterte meg her på forumet. Det jeg skrev, var
imidlertid til ham privat, som en litt småsarkastisk bemerkning, noen
som kaller seg marxister-leninister imellom, liksom. Så bare det er
avklart før folk beskylder meg for splittelsesvirksomhet.

---
Mathias

Sigurd Lydersen wrote: > og Mathias Bismo skrev: > > For en gangs skyld, Lydersen, kan jeg være noe enig i din analyse av RV. > Hadde bare RVere flest forstått dette, og skjønt å gjenreise den > ikke-sovjetiske marxismen-leninismen, så ville verden vært et bedre sted > å bo... >