Re:_På_Sotteseng=3F

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Thu, 21 Jan 1999 07:40:22 +0100

Sjølsagt er ikke KK på sotteseng. Folk er mye mer systemkritisk enn de var
i 1977. Børsene stuper og snøen regner bort midt i januar.

Men samtidig er folk blitt helt vaksinert mot ettpartisosialisme, folk vil
ikke støtte ei avis som er et ledd i "AKPs frontpolitikk" som Erik Ness så
treffende uttrykte det i oppsummeringa av aksjekampanjen.

Derfor ligger KKs framtid i at den blir avisa til de
systemkritiske/revolusjonære kreftene, dvs. alle i SV som ikke er Ja til EU
og NATO-bombing, alle dem i RV som har brutt med ettpartitekninga (dvs. som
ikke ser på Vardøger, RF, AMG som "moderne opportunister").

Med denne aktive, systemkritiske, ikke-stalinistiske venstresida som kjerne
kunne vi vinne mange nye grupper. Jeg er helt enig med Trond A i den
potensielle bredden i støtten til KK. Hvordan vi kommer dit, via en nøye
avstemt fordeling av aksjene, eller ved en mindre kulturrevolusjonær
endring av partimønster og vanetenkning om "de andre" har nok Trond og jeg
ulik syn på.

Innholdsmessig må KK slutte seg til den kritske, anti-stalinstiske
tradisjonen, for å kunne propagandere sosialisme og planøkonomi, for å ha
en marxistisk kulturkritikk. Det kan man bare ikke gjøre med utgangspunkt i
en sammenbrudt maoisme. Bare den som er rik kan gi, enten det gjelder
materielt eller åndelig gods, så Erling Falk. Og maoismen er bankerott. Hva
var KKs kommentar til Kina-programmet på NRK1 nylig, ingen ting - hva
skulle man si? Hvordan skulle man imøtegå denne typen borgerlig (men
faktabasert) propaganda?

Slik jeg ser det er potensialet for rein og skjær mobilisering nesten
uttømt, KKs redaksjon må sette seg ned å diskutere politikk. Sentralstyret
i AKP, SV og RV gjør det ikke. Redaksjonen har like mange heltidspolitikere
som disse sentralstyrene til sammen.

KK må skissere en plattform som:

a) utrykkelig markerer avstand fra AKP og NKPs fyrtårnsosialisme
b) anerkjenner at venstresida i SV er systemkritisk, ikke bare en gjeng
halv-reformister.
c) Innser at METODENE brukt i redaktørskiftet var uakseptable
d) Innser at framtida for vensresida i Norge ligger i en samling av de
systemkritiske kreftene. Jfr. felleslista på Nøtterøy, fra Notodden. RV er
dypt splittet politisk, det er en paraply, ikke noen framtid.

Med en slik strategi vil KK få et mye mer solid politisk fundament. Et
fundament som reelt sett er til venstre for dagens utvannede maoisme, som
er mye farligere for våre fiender. 10.000 dagsavisabonnementer er innen
rekkevidde.

Men man må skjønne at det kreves POLITIKK, en avis- og partibyggings
STRATEGI. Feilen til Foreninga og fondet var at man bare drev å snakket om
journalistisk kvalitet, om redaktørplakat, om "bredde" i sin store
alminnelighet. Det kommer det ikke noe ut av, hverken for Allern eller
Michelet i dagens situasjon.

Kort sagt: Når kommer invitten til venstresdia i SV?

Vh
Anders Ekeland