Si opp Aftenposten!

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Wed, 20 Jan 1999 19:57:08 +-100

SI OPP AFTENPOSTEN!

Sylkort fra Admiralen denne gangen. Til dette med eierskap. Hvis ei avis skal sies opp av en radikal abonnent fordi det er noe gærnt med eierskapet, burde ikke da den radikale abonnenten si opp Aftenposten (forutsatt at vedkommende har holdt Klassekampen, f.eks., og nå holder Aftenposten)? For Aftenposten er eid av Tinius Nagell-Erichsen som bruker profitten til rå luksus og til å bygge et reaksjonært mediemonopol i Norden og Baltikum.

Kommer tilbake med svar til Trond Andresen når jeg får tygd på hans innlegg, samt Sonja Tinnesands.

I mellomtida kan jo dere KK-forumere tygge på det jeg har sagt om eierskap.

Siste nytt fra A-pressen: Det sosialdemokratiske avismonopolet, som for få år siden kalte seg Norsk Arbeiderpresse A/L (A/L sto for aksjelag), og som nå er børsnotert, arbeider ifølge en NTB-melding ikke bare med å finne nye eiere til Bergensavisen, der Bergens Tidende er inne i bildet, - men også til Rogalands Avis i Stavanger og Fremtiden i Drammen. For de to sistnevnte vil det ifølge NTB bli vanskeligere å finne nye eiere.NTB skriver lakonisk: "Avisene i Moss og Fredrikstad (der A-pressen eier nr.2-avisene Moss Dagblad og Demokraten, min anmerkning) har A-pressen ikke noe særlig behov for å kvitte seg med, fordi begge to bidrar til å opprettholde en meget vellykket annonsesamkjøring i Østfold."

Legg merke til uttrykket "kvitte seg med", som om tradisjonsrike fordums sosialistiske aviser var daue rotter som man helst vil slenge ut i Mossesundet eller Glomma, i håp om at en eller annen kjøper kommer seilende forbi på fjorden eller elva.

Tror dere på KK-forum at de ansatte i BA, RA og avisa med det lovende navnet Fremtiden synes det er noe særlig hyggelig å ha den - akk, så hyggelige - Alf Hildrum (konsernsjef i A-pressen) som eier for tida?

Dette blei litt mer omfattende enn jeg trodde. Men det som skjer i A-pressen for tida er et ras, som er av stor betydning for Klassekampen.

Jon M.