Re:_På_Sotteseng=3F

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 20 Jan 1999 11:33:36 +0100

Re: På Sotteseng?
***************

Jon Michelet skreiv, se

http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/fra050199/0062.html

>10 000 abonnenter og dødssjuk?
>...
>Trond Andresen fikk til svar av en (anonymisert) bladmann "...jeg tror du
>har helt rett i at KK ligger på sotteseng".

"Bladmannen" jobber for Klassekampen på sin måte. Ikke gjør noe nummer ut av at han
skreiv et privat brev til meg, og er anonym på forumet. Det var mitt påfunn
å referere ham, fordi jeg synes han har noen interessante poenger, og fordi
han er delvis uenig med meg. Dette er for å stimulere til debatt.

>Ved å spre
>sotteseng-myten, bidrar Trond A. dessverre til at folk kan være rituelt
>enige med ham i at Klassekampen er sjuk og skal dø. Siden
>jeg alltid har regnet og stadig regner Trond A som en av avisas viktige
>støttespillere, synes jeg dette er beklagelig.

Dette er et dilemma. I hvilken grad skal man la være å snakke om faren for
at avisa skal dø, for å unngå at dette blir en sjøloppfyllende profeti? I
hvilken grad skal man alltid være optimistisk til krampa tar en? Min
vurdering er at det også er et annet hensyn, som nå krever at man må kunne
snakke om alle muligheter offentlig, også blant avisas venner:
Nødvendigheten av troverdighet. Man har alt for mange ganger blitt bedt om å
støtte avisa, bare for en stund seinere å få beskjed om at økonomien er mye
verre enn det man fikk beskjed om tidligere. Jeg veit ennå ikke - basert på
tidligere erfaringer under det forrige regimet med for sein og/eller
manglende eller skjønnmalt informasjon - om de opplysninger som har kommet
ut de siste dager gir hele bildet. F.eks.: Taper avisa 200.000 i måneden,
eller 250.000? Jeg har hørt begge tall (forskjellen utgjør nesten 2 stillinger).
Hvor mye av den nye abonnent-tilveksten er 100-kroners tilbudsabonnenter,
som man ikke kan forvente vil ha noen særlig vilje til å fortsette etter at
tilbudsperioden er over? Hvordan greide avisa i fjor sommer å bomme i minus
med kr. 900.000 på budsjettet?

Troverdighet og vilje til åpent å drøfte alle alternativer er nå det
viktigste for meg. Og jeg tror ikke jeg er den eneste som ønsker å gjøre TO
TING SAMTIDIG nå: Både støtte KK med penger og verving, OG diskutere et
breiere avisprosjekt som KK kunne inngå i. Faktisk er det "å få lov til" å
tenke høyt om det siste, en forutsetning fra min side for å være motivert
for det første. Jeg veit at mange andre av avisas venner tenker likedan. Jeg
håper Jon kan akseptere meg som støttespiller for KK, sjøl om dette er min
"plattform" i det videre arbeidet.

>Samtidig konstruerer Trond A. prosjektet Avis X som jeg mener er et
>veritabelt luftslott, og som kommer dumpende på et
>tidspunkt hvor for livet kjempende KK ikke trenger konkurranse av
>oppkonstruerte byggverk som aldri kan bli noe av.
>...
>...Jeg tror ikke Trond A har spurt Ny Tid om avisa ville kunne tenke seg å gå
>inn i et samarbeid med Klassekampen som
>dominerende partner. For da ville han neppe ha involvert Ny Tid i X-tankene.
>I X-Files-tanker, ja, men altså ikke i Avis X. Jeg har
>aldri spurt direkte (det har rett og slett ikke vært noe anliggende for meg,
>om det er ønskelig for noen kan jeg godt spørre, men
>overlater det foreløpig til Avis X-makeren) , men ut fra alt jeg veit om
>sitsen i Ny Tid er jeg overbevist om at svaret fra avisas
>ledelse og eiere (SV) ville bli et blankt nei.

Dette er virkelig et eksempel på det Jon kritiserer meg for: Å bidra til
sjøloppfyllende profetier. Med dette som utgangspunkt, er vi garantert at
det ikke blir noen "Avis X". Sjølsagt står vi en situasjon hvor de fleste parter
er super-mistenksomme, og har liten tro på et slikt prosjekt. Jon bidrar
kraftig til å sementere denne situasjonen. Forøvrig omfatter mitt prosjekt
mer enn Ny Tid.

>Trond A mener Ny Tid bør inngå i X. Han vil gjerne ha med Dag og Tid også,
>men tror ikke helt på muligheten.

Dag og Tid er ei jævli bra kulturavis, med radikale journalister som KKs
medarbeidere burde lære en del av, ikke minst stilistisk og språklig.
Politisk burde D&T og KK kunne inngå sammen
i et "Avis X"- prosjekt, men jeg veit samtidig at mange støttespillere og lesere i
D&T-leiren dessverre ser på KK som spedalsk, eller har et sterkt
følelsesmessig forhold til D&T som ei fortsatt frittstående avis.

>Jeg har noen samtaler til gode, som jeg skal
>komme tilbake til seinere i dette innlegget. De gjelder et
>Internett-samarbeid for å møte en utfordring som det ryktes at Kristen
>Nygaard og Sigurd Allern har i magan. Evt. inngå en eller form for samarbeid
>med denne baby'en hvis den virkelig blir født.

Internett-prosjekter gir lite inntekter. Noe av Internett-satsinga i dag
underminerer papir-KK, fordi redaksjonen legger ut alt for
mye av sitt ferskeste stoff på KKs nettsted. Internett-satsing er en
moteballong og en avsporing, i det minste i debatten om å redde og utvikle
papir-KK, eller ei ny avis hvor KK inngår.

>Jeg tror ikke Trond A har spurt Ny Tid om avisa ville kunne tenke seg å gå
>inn i et samarbeid med Klassekampen som
>dominerende partner.

Nei, men jeg har faktisk tenkt å snakke med dem, sjøl om jeg ikke har noen
formell posisjon i et slikt spill. Hvis jeg skulle snakket med dem, ville
jeg ikke starta slik som Jon antyder: "Kan dere tenke dere å gå
inn i et samarbeid med Klassekampen som dominerende partner?" (var det noen
som snakka om sjøloppfyllende profetier?) Jeg ville heller spurt dem om de
har gjort seg tanker om ei større avis på venstresida, og hvordan den etter
deres mening kanskje kunne bli noe av.

>...For da ville han neppe ha involvert Ny Tid i X-tankene.
>I X-Files-tanker, ja, men altså ikke i Avis X. Jeg har
>aldri spurt direkte (det har rett og slett ikke vært noe anliggende for meg,
>om det er ønskelig for noen kan jeg godt spørre, men
>overlater det foreløpig til Avis X-makeren)

Med din holdning til dette, er det kanskje ikke noe vits i at du spør?

>Dag og Tid? ...
>Bonde- og Småbrukarlaget? ....
>...
>Nei til EU? ..

I følge Jon er alt dette fåfengt. Og fagbevegelsen nevner han ikke. I den
forbindelse kan nevnes at store fagforeninger i Trondheim, både i og utafor
LO (det i seg sjøl er interessant!), nå nettopp har gått sammen om et
opposisjonelt radioprosjekt som opprettes etter forslag fra Radio RV, og som
skal sende fra radioens lokaler og med dens utstyr. "Samfunnsradioen" er
forhandlet fram blant annet under den forutsetning at Radio RVs sendetid
overlates til dette nye prosjektet.

>På ett område vil det være spennende å diskutere et samarbeid med de partene
>Trond A har pønska ut som X-partnere. Det gjelder
>et samarbeid om Internett. Neppe en felles utgave på nett, men en sterkere
>samkjøring, linking, annonsefellesskap. På nettet ligger
>KK langt framme i forhold til de andre og har noe å by på (erfaring,
>nettlesere). Nettsamarbeidet vil ikke kreve tunge investeringer
>- det er billig! Det kan få synergieffekter. Det kan drives av sjølstendige
>partnere som opprettholder sin integritet, sitt ståsted, sin
>politiske plattform.

Enda en gang: Dette er en avsporing. Internett er utmerka til sitt bruk (som
Jon veit, er ikke jeg den som vanligvis undervurderer nettets muligheter!),
men gir lite inntekter, og vender oppmerksomheta bort fra det vesentlige i
denne sammenheng - å lage ei slagkraftig, stor radikal dagsavis.

>Nygaard og Allern går etter sigende rundt med sin egen Internettavis i magan.

Det gjør Nygaard ikke minst fordi han møtte veggen i sitt forsøk på å få til
ei brei radikal avis. Han veit veldig godt at Internett-avis overhodet ikke kan
sammenlignes i slagkraft med ei radikal NEI-dagsavis med 20-30.000 i opplag.

>Jeg er for at vi bruker tida denne våren til å diskutere og arbeide med de
>mest brennende problemene. Til å være konkrete og
>praktiske her og nå.

Før eller siden må det mer til enn på nytt å rope "det brenner - skal vi stå
her og diskutere, eller slukke brannen?" Jeg vil ha rett til å diskutere alternativer,
ikke bare være lojal fotsoldat hver gang det er krise i KK.

>Det gjelder å ha is i magan, ikke underlige babyer.
>
>Det gjelder å ta offensiven med det man har, ikke defensiven med det man
>ikke har , men kun drømmer om.
>
>Admiral Svett Men Ikke Trett

Dette blir visst en konkurranse i flotte metaforer. Men la oss fortsette å
diskutere.

Trond Andresen