Om X-aviser, KK og framtida

Berit Rusten (berit.rusten@hf.ntnu.no)
Wed, 20 Jan 1999 10:51:58 +0100

Trondheim 18/1 1999

Klart KK er viktig også i dag, som en motstemme til den ensidige oppblåste
nasjonalismen og tilsløring vi ser i media forøvrig. Motstrømsstemmen til
KK er svak, men.........
Her kommer teksten på en sang fra den gangen vi jobba for å få til KK som
dagsavis.

TENK DÆ KLASSEKAMPEN TE MORRAKAFEN HVER DAG
TENK DÆ KA DET BETYR FOR KLASSEN
EI AVIS SOM IKKE ER VASSEN
EN SPYDODD MOT FALSKE LEDERES SVIK OG BEDRAG
TA I
HENG I
SÅ FÅR VI KK HVER DAG

SLÅ OPP I ADRESSA
SKRU PÅ NRK
SÅ FÅR DU FALSKE NYHETA OM TING SOM HENDE NÅ
KA SEIE DÆM OM HAMMERVERKET?
DET GÅR MOT VENSTE I PORTUGAL !
DEt ER SANGEN FRA KAPITALENS LERKE
VI MÅ HA DAGSAVIS MOT KOmMENDE SLAG

Det var flere vers, sikker om sosialimperialismen etc, men jeghusker de ikke

--
Vennlig hilsen
Berit Rusten