Om X-aviser, KK og framtida

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 21:37:57 +0100

Ettersom jeg har latt være å fornye abonnementet på KK, og bare
leser den på nettet (OK, litt på jobb nå og da, jeg innrømmer glatt
det :-)) er jeg kanskje ikke fullt så meningsberettiga som før, men
jeg vil kommentere to ting fra debatten:

Paal Hellesnes skriver: (sitat)
c) Ei gjenoppbygging og reorganisering av dei revolusjonære kreftene der
avisa både er medspillar, pådrivar og resultat.
Eg trur at jobben no er å sørga for at medan denne prosessen går sin gang.
(Eg meinar at han er i gang allereie) overlever KK *som revolusjonært
alternativ*. Dette er ein fullt ut mogleg oppgåve.
(sitat slutt)

Jeg har veldig vanskelig for å se at det foregår ei gjenoppbygging og
reorganisering av den typen Hellesnes mener er i gang allerede. Det
ser ikke sånn ut i SV hvor jeg sjøl befinner meg, og ut fra det jeg hører
fra RV, kan jeg heller ikke forstå at det er slik. Fagbevegelsen i Norge
er i en situasjon der forsvaret mot kapitalkreftene og kampen for å
beholde tidligere reformer er det viktigste, og rom for noen revolusjonær
organisering fra det ståstedet finnes ikke nå. Hvis ikke Hellesnes veit
noe jeg ikke veit, det er jo mulig.
Og OM det så var slik: KK kunne vanskelig overleve som revolusjonært
alternativ, uten at de som skulle reorganisere de revolusjonære var
enige i KK / AKP sitt syn på hva som er revolusjonært. Og det tror jeg
faktisk medlems- / abonnentsutviklinga de seinere åra har vist nettopp
ikke er tilfelle ; de få revolusjonære som fins i landet, er for det meste
uenige med KK / AKP.

Jon Michelet skriver (sitat 1) :
Eierskapet til Klassekampen er ikke noe påtagelig trykkende problem.
Det er abonnementsspørsmålet som er det trykkende problemet.
(sitat 1 slutt)
Og (sitat 2):
Nr. 3-avisa i Bergen, Dagen, kan dø grunnet manglende pressestøtte
og utdøende fundamentalistiske tingarar.
(sitat 2 slutt)

Til 1:
Det er vel ikke for sittende redaksjon eierskapet har vært noe problem;
det er for abonnentene det er et problem. Derfor slutta jeg å abonnere,
og derfor har KK problemer med kampanjer for å få nye abonnenter.
Til 2:
Ser ikke du også at KK kan lide samme skjebne som Dagen, og av
samme grunn? Især så lenge det - etter mitt syn - ikke foregår noen
"nybygging" av revolusjonære i Norge i dag (ref. ovenfor).

Nettopp derfor ER det eierskapet som har vært og er problem, og
ikke for å dra stein til børa: Jeg trur det er for seint å gjøre noe med det
nå; det skulle vært gjort i 1997.

Med hilsen
Sonja D. Tinnesand