Re: P=?ISO-8859-1?B?5Q== sotteseng?

Kai Braathen (kaibraat@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 21:35:49 +0100

JEG TAR ET DAGSABONNEMENT!

Innlegget til Jon var overbevisende for meg. Jeg skal straks fornye mitt
dagsabonnement.

Med hilsen
Kai Braathen
----------
>From: jon.michelet@klassekampen.no (Jon Michelet)
>To: "'klassekampen-forum@aksess.no'" <klassekampen-forum@aksess.no>
>Subject: På sotteseng?
>Date: tir 19. jan 1999 23:03
>

>
>10 000 abonnenter og dødssjuk?
>
>
>Jeg mener at det er noe forbanna pisspreik å påstå at Klassekampen ligger
>på sotteseng!
>
>Avisa har tross alt - tross alt! - 10 000 - ti tusen! - abonnenter.
>Vi vil i januar passere - på vei oppover igjen - 10 000 abonnenter. Drøyt
>halvparten av disse er dagsavisabonnenter, resten lørdagsabonnenter. Dersom
>vi greier å sikre bedre (få en mindre såkalt turnover, eller gjennomtrekk i
>arkivet) - og konvertere halvparten av lørdags til dags, er Klassekampen
>berga for lang tid framover. Arbeid for dette er i gang. Lykkes vi bare
>delvis, betyr det likevel framgang - opp fra bølgedalen, som var skummel,
>men som ikke drukna oss.
>
>
>
>Avisa har brukket et bein og en arm og står litt lavere enn ønskelig, litt
>mer krumbøyd. Men ikke i knestående. Og bein gror. For øyeblikket er vi i
>gang med - endelig - å snu en negativ opplagsutvikling som begynte etter
>EU-neiet i 1994. Det går tungt. Men vi er noen som satser alt vi har på at
>det skal gå.
>
>Jeg veit fra astronomien at røde stjerner (giganter som Betelgeuse) kan bli
>til hvite dverger som blir til svarte høl. Jeg akter å opprettholde
>Klassekampen som rød stjerne (om enn ikke en gigant 3000 ganger større enn sola).
>
>Trond Andresen fikk til svar av en (anonymisert) bladmann "...jeg tror du
>har helt rett i at KK ligger på sotteseng". Ved å spre sotteseng-myten,
>bidrar Trond A. dessverre til at folk kan være rituelt enige med ham i at
>Klassekampen er sjuk og skal dø. Siden jeg alltid har regnet og stadig
>regner Trond A som en av avisas viktige støttespillere, synes jeg dette er
>beklagelig.
>
>Samtidig konstruerer Trond A. prosjektet Avis X som jeg mener er et
>veritabelt luftslott, og som kommer dumpende på et tidspunkt hvor for livet
>kjempende KK ikke trenger konkurranse av oppkonstruerte byggverk som aldri
>kan bli noe av. Når Trond A i sitt ivrige hode konstruerer Avis X,
>forsømmer han seg på ett viktig punkt. Han har etter min mening ikke gjort
>gode nok undersøkelser, slik det sømmer seg for en materialist.
>
>Skal man bygge slott som ikke er luftslott gjelder det å ha undersøkt om
>det finnes et elementært grunnlag. Finnes det en byggeplass, en ledig tomt?
>Finnes det byggmaterialer? Om det finnes både tomt og byggmaterialer, er
>det mulig å føye disse materialene sammen på tomta sånn at de kan bli et
>permanent, suksessrikt reisverk? Vil bygningsarbeiderne i prosessen bli så
>entusiastiske at det kan forventes positive synergieffekter?
>
>
>Trond A mener Ny Tid bør inngå i X. Han vil gjerne ha med Dag og Tid også,
>men tror ikke helt på muligheten.
>
> Jeg skal drøfte dette. I den siste tida har jeg ført hyggelige samtaler
>med ledelsen (redaktør/styreleder) i de to avisene om forskjellige
>spørsmål, som pressestøtte, produksjonsvilkår og annonsesamarbeid. Jeg har
>noen samtaler til gode, som jeg skal komme tilbake til seinere i dette
>innlegget. De gjelder et Internett-samarbeid for å møte en utfordring som
>det ryktes at Kristen Nygaard og Sigurd Allern har i magan. Evt. inngå en
>eller form for samarbeid med denne baby'en hvis den virkelig blir født.
>
>Jeg tror ikke Trond A har spurt Ny Tid om avisa ville kunne tenke seg å gå
>inn i et samarbeid med Klassekampen som dominerende partner. For da ville
>han neppe ha involvert Ny Tid i X-tankene. I X-Files-tanker, ja, men altså
>ikke i Avis X. Jeg har aldri spurt direkte (det har rett og slett ikke vært
>noe anliggende for meg, om det er ønskelig for noen kan jeg godt spørre,
>men overlater det foreløpig til Avis X-makeren) , men ut fra alt jeg veit
>om sitsen i Ny Tid er jeg overbevist om at svaret fra avisas ledelse og
>eiere (SV) ville bli et blankt nei. Dette neiet vil ikke være begrunnet ut
>fra gammalt grugg, men fra fersk politikk, både mediepolitikk og vanlig
>partipolitikk. Ny Tid er skapt som SVs avis, utfra partiets helt åpenbare
>behov for å ha et talerør og et debattforum. Dette behovet består. Ny Tid
>består også, i sin vante form, med noen mindre endringer i profil. Tanken
>om å slå sammen Klassekampen og Ny Tid er ikke ny, og har versert i
>forskjellige former og fora. Den va!
>r aktuell under redaktørskiftet i Klassekampen høsten 1997 (ikke i
>undertegnedes hode!). Før vi går videre i denne debatten synes jeg Trond A
>bør ta en samtale med Ny Tid. Hvis Ny Tids ansvarlige ledelse virkelig kan
>tenke seg å gå inn som 15 prosentsandelshaver i en Avis X der Klassekampen
>har en 45-prosentsandel, da har vi overraskende forretningsopsjoner å
>drøfte. Jeg tror altså ikke en dritt på det.
>
>Dag og Tid? Spør, Trond A! Spør!
>
>Bonde- og Småbrukarlaget? Gir ut sin egen avis, som er ei fagforeningsavis
>for småbønda og deres spesielle interesser. Samtidig har folk fra dette
>miljøet vist betydelig interesse for å være med i KK-kampanjer, fordi de
>ser at KK har et videre siktemål som på vesentlige områder samsvarer med
>deres eget (EU, MAI, WTO, distriktspolitikk).
>
>Nei til EU? Gir ut Standpunkt, som er avis for en veldig brei front. Mange
>folk i denne fronten støtter Klassekampen som nei-avis og deltar i
>kampanjer for oss. Men skulle Standpunkt fusjoneres med KK, ville det
>antakelig splitte Nei til EU. Det er ingen tjent med, - heller ikke vi
>nei-folk i Klassekampen.
>
>Forusetningene for et samarbeid av den typen Trond A skisserer om
>papiravisprosjektet X er etter min mening så lite realistiske at jeg våger
>kalle dem urealistiske. I den papiravisverden vi lever i, og der aviser på
>prent ennå er dominerende, har de forskjellige grupperingene som Trond A
>ramser opp sterke egeninteresser av å få ut sin greie på papir.
>Klassekampen har hatt og har som en særegen styrke at avisa har et breiere
>nedslagsfelt enn de andre avisene og (i noen grad, ikke i høy nok grad
>ennå) er venstresidas dagsavis, er dagsavis for mange nei-folk,
>kvinneaktivister, SVere, senterpartister, småbrukere, fagforeningsfolk,
>anti-rasister osv. osv.
>
>På ett område vil det være spennende å diskutere et samarbeid med de
>partene Trond A har pønska ut som X-partnere. Det gjelder et samarbeid om
>Internett. Neppe en felles utgave på nett, men en sterkere samkjøring,
>linking, annonsefellesskap. På nettet ligger KK langt framme i forhold til
>de andre og har noe å by på (erfaring, nettlesere). Nettsamarbeidet vil
>ikke kreve tunge investeringer - det er billig! Det kan få synergieffekter.
>Det kan drives av sjølstendige partnere som opprettholder sin integritet,
>sitt ståsted, sin politiske plattform.
>
>Om et slikt samarbeid skulle peke videre mot et større fellesskap på papir,
>javel, la oss vurdere slike kimer og se om de har noen grokraft.
>
>Nygaard og Allern går etter sigende rundt med sin egen Internettavis i
>magan. Skal bli finansiert av nei-krefter? Jeg har liten tro på prosjektet
>(tjene penger på avis på nett har hittil vist seg ekstremt vanskelig,
>mesener som kan holde nettaviser flytende må være virkelig feite mesener
>som kan tenke seg å avgi flesk i mange år) og stiller meg avventende. Vi
>får se. Vi får ta stilling når vi veit noe mer.
>
>Etter et drøyt år i aksjon har ny-redaktøren og den nye staben stadig skoa
>på, og vi veit bedre enn før hvor de trykker. Eierskapet til Klassekampen
>er ikke noe påtagelig trykkende problem. Det er abonnementsspørsmålet som
>er det trykkende problemet. Jeg er alltid villig til å diskutere fornyelse
>av eierskapet, men kan ikke prioritere det når det ikke er det mest
>presserende. Vi har gjennomført aksjekampanjen som førte til at AKP kom
>under 50 prosent, og som var første trinn i den langsiktige planen for å
>restrukturere avisa ved å tilføre kapital til sletting av gjeld og til ny
>egenkapital. Nye kampanjer på dette området ligger ikke innafor den
>tidshorisonten jeg har, og som naturlig nok er år 2000.
>
>Jeg er for at vi bruker tida denne våren til å diskutere og arbeide med de
>mest brennende problemene. Til å være konkrete og praktiske her og nå.
>
>Bedre en fugl i handa enn ti på taket!
>
>Klassekampen er fuglen-i-handa.
>
>Ingen må underdrive problemene med å starte nye avisprosjekter i Norge og
>det øvrige Europa, og vanskene med å holde liv i gamle. Nylig gikk The
>European inn. Det var en avis-satsing i ypperste milliardklasse. Rett i bøtta!
>Her hjemme prøvde Juritzen med det mektige Hjemmet Mortensen (eid 50/50 av
>Orkla og Egmont - nordisk mediemonopolkapital!) i ryggen å starte et trendy
>forbrukerblad. Rett i dass etter noen få tørk!
>
>I Bergen ligger det nå an til at giganten Bergens Tidende kjøper sin
>argeste konkurrent Bergensavisen, som før var Bergens Arbeiderblad, og som
>før det var ei sosialistisk avis. BT kjøper BA for 1) Å legge den ned eller
>2) Å ruste den opp til ekstremtabloid for å ta en del av VG/Dagbladets
>marked i Bergen. Jeg tror i utgangspunktet på en kombinasjon av 1 og 2. En
>del opprusting før nedlegging.
>
>BAs utvikling er et lærestykke for KK. Det går an å kjøpe seg
>opplagsframgang så dyrt at man går konk av det. Opplagsøkning er ikke
>aleine nøkkelen til paradiset.
>
>Nr. 3-avisa i Bergen, Dagen, kan dø grunnet manglende pressestøtte og
>utdøende fundamentalistiske tingarar.
>
>A-pressen vender BA ryggen og satser heller penga sine på å kjøpe seg inn i
>en halvpornografisk ukeavis i Russland, - St. Petersburg Express.
>
>Kjenner jeg siddisene rett, tumler de med liknende planer som bergenserne.
>Rogalands Avis har trøbbel. Stavanger Aftenblad vaker i sivet.
>
>Plutselig kan to storbyer avismessig bli stilt på linje med Trondheim.
>Der vil bare finnes en avis, og det en konservativ en.
>
>I dette klimaet er det bare noe helsikes tull at pila peker bort fra
>Klassekampen. Pila peker på Klassekampen som erstatter for sosialistiske
>storbyaviser som ble sosialdemokratiske og som ble vulgærtabloide og som døde.
>
>Det gjelder å ha is i magan, ikke underlige babyer.
>
>Det gjelder å ta offensiven med det man har, ikke defensiven med det man
>ikke har , men kun drømmer om.
>
>Admiral Svett Men Ikke Trett
>
>
>
>
>