På_sotteseng=3F

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Tue, 19 Jan 1999 21:03:48 +-100

10 000 abonnenter og dødssjuk?

Jeg mener at det er noe forbanna pisspreik å påstå at Klassekampen ligger på sotteseng!

Avisa har tross alt - tross alt! - 10 000 - ti tusen! - abonnenter.
Vi vil i januar passere - på vei oppover igjen - 10 000 abonnenter. Drøyt halvparten av disse er dagsavisabonnenter, resten lørdagsabonnenter. Dersom vi greier å sikre bedre (få en mindre såkalt turnover, eller gjennomtrekk i arkivet) - og konvertere halvparten av lørdags til dags, er Klassekampen berga for lang tid framover. Arbeid for dette er i gang. Lykkes vi bare delvis, betyr det likevel framgang - opp fra bølgedalen, som var skummel, men som ikke drukna oss.

Avisa har brukket et bein og en arm og står litt lavere enn ønskelig, litt mer krumbøyd. Men ikke i knestående. Og bein gror. For øyeblikket er vi i gang med - endelig - å snu en negativ opplagsutvikling som begynte etter EU-neiet i 1994. Det går tungt. Men vi er noen som satser alt vi har på at det skal gå.

Jeg veit fra astronomien at røde stjerner (giganter som Betelgeuse) kan bli til hvite dverger som blir til svarte høl. Jeg akter å opprettholde Klassekampen som rød stjerne (om enn ikke en gigant 3000 ganger større enn sola).

Trond Andresen fikk til svar av en (anonymisert) bladmann "...jeg tror du har helt rett i at KK ligger på sotteseng". Ved å spre sotteseng-myten, bidrar Trond A. dessverre til at folk kan være rituelt enige med ham i at Klassekampen er sjuk og skal dø. Siden jeg alltid har regnet og stadig regner Trond A som en av avisas viktige støttespillere, synes jeg dette er beklagelig.

Samtidig konstruerer Trond A. prosjektet Avis X som jeg mener er et veritabelt luftslott, og som kommer dumpende på et tidspunkt hvor for livet kjempende KK ikke trenger konkurranse av oppkonstruerte byggverk som aldri kan bli noe av. Når Trond A i sitt ivrige hode konstruerer Avis X, forsømmer han seg på ett viktig punkt. Han har etter min mening ikke gjort gode nok undersøkelser, slik det sømmer seg for en materialist.

Skal man bygge slott som ikke er luftslott gjelder det å ha undersøkt om det finnes et elementært grunnlag. Finnes det en byggeplass, en ledig tomt? Finnes det byggmaterialer? Om det finnes både tomt og byggmaterialer, er det mulig å føye disse materialene sammen på tomta sånn at de kan bli et permanent, suksessrikt reisverk? Vil bygningsarbeiderne i prosessen bli så entusiastiske at det kan forventes positive synergieffekter?

Trond A mener Ny Tid bør inngå i X. Han vil gjerne ha med Dag og Tid også, men tror ikke helt på muligheten.

Jeg skal drøfte dette. I den siste tida har jeg ført hyggelige samtaler med ledelsen (redaktør/styreleder) i de to avisene om forskjellige spørsmål, som pressestøtte, produksjonsvilkår og annonsesamarbeid. Jeg har noen samtaler til gode, som jeg skal komme tilbake til seinere i dette innlegget. De gjelder et Internett-samarbeid for å møte en utfordring som det ryktes at Kristen Nygaard og Sigurd Allern har i magan. Evt. inngå en eller form for samarbeid med denne baby'en hvis den virkelig blir født.

Jeg tror ikke Trond A har spurt Ny Tid om avisa ville kunne tenke seg å gå inn i et samarbeid med Klassekampen som dominerende partner. For da ville han neppe ha involvert Ny Tid i X-tankene. I X-Files-tanker, ja, men altså ikke i Avis X. Jeg har aldri spurt direkte (det har rett og slett ikke vært noe anliggende for meg, om det er ønskelig for noen kan jeg godt spørre, men overlater det foreløpig til Avis X-makeren) , men ut fra alt jeg veit om sitsen i Ny Tid er jeg overbevist om at svaret fra avisas ledelse og eiere (SV) ville bli et blankt nei. Dette neiet vil ikke være begrunnet ut fra gammalt grugg, men fra fersk politikk, både mediepolitikk og vanlig partipolitikk. Ny Tid er skapt som SVs avis, utfra partiets helt åpenbare behov for å ha et talerør og et debattforum. Dette behovet består. Ny Tid består også, i sin vante form, med noen mindre endringer i profil. Tanken om å slå sammen Klassekampen og Ny Tid er ikke ny, og har versert i forskjellige former og fora. Den va!
r aktuell under redaktørskiftet i Klassekampen høsten 1997 (ikke i undertegnedes hode!). Før vi går videre i denne debatten synes jeg Trond A bør ta en samtale med Ny Tid. Hvis Ny Tids ansvarlige ledelse virkelig kan tenke seg å gå inn som 15 prosentsandelshaver i en Avis X der Klassekampen har en 45-prosentsandel, da har vi overraskende forretningsopsjoner å drøfte. Jeg tror altså ikke en dritt på det.

Dag og Tid? Spør, Trond A! Spør!

Bonde- og Småbrukarlaget? Gir ut sin egen avis, som er ei fagforeningsavis for småbønda og deres spesielle interesser. Samtidig har folk fra dette miljøet vist betydelig interesse for å være med i KK-kampanjer, fordi de ser at KK har et videre siktemål som på vesentlige områder samsvarer med deres eget (EU, MAI, WTO, distriktspolitikk).

Nei til EU? Gir ut Standpunkt, som er avis for en veldig brei front. Mange folk i denne fronten støtter Klassekampen som nei-avis og deltar i kampanjer for oss. Men skulle Standpunkt fusjoneres med KK, ville det antakelig splitte Nei til EU. Det er ingen tjent med, - heller ikke vi nei-folk i Klassekampen.

Forusetningene for et samarbeid av den typen Trond A skisserer om papiravisprosjektet X er etter min mening så lite realistiske at jeg våger kalle dem urealistiske. I den papiravisverden vi lever i, og der aviser på prent ennå er dominerende, har de forskjellige grupperingene som Trond A ramser opp sterke egeninteresser av å få ut sin greie på papir. Klassekampen har hatt og har som en særegen styrke at avisa har et breiere nedslagsfelt enn de andre avisene og (i noen grad, ikke i høy nok grad ennå) er venstresidas dagsavis, er dagsavis for mange nei-folk, kvinneaktivister, SVere, senterpartister, småbrukere, fagforeningsfolk, anti-rasister osv. osv.

På ett område vil det være spennende å diskutere et samarbeid med de partene Trond A har pønska ut som X-partnere. Det gjelder et samarbeid om Internett. Neppe en felles utgave på nett, men en sterkere samkjøring, linking, annonsefellesskap. På nettet ligger KK langt framme i forhold til de andre og har noe å by på (erfaring, nettlesere). Nettsamarbeidet vil ikke kreve tunge investeringer - det er billig! Det kan få synergieffekter. Det kan drives av sjølstendige partnere som opprettholder sin integritet, sitt ståsted, sin politiske plattform.

Om et slikt samarbeid skulle peke videre mot et større fellesskap på papir, javel, la oss vurdere slike kimer og se om de har noen grokraft.

Nygaard og Allern går etter sigende rundt med sin egen Internettavis i magan. Skal bli finansiert av nei-krefter? Jeg har liten tro på prosjektet (tjene penger på avis på nett har hittil vist seg ekstremt vanskelig, mesener som kan holde nettaviser flytende må være virkelig feite mesener som kan tenke seg å avgi flesk i mange år) og stiller meg avventende. Vi får se. Vi får ta stilling når vi veit noe mer.

Etter et drøyt år i aksjon har ny-redaktøren og den nye staben stadig skoa på, og vi veit bedre enn før hvor de trykker. Eierskapet til Klassekampen er ikke noe påtagelig trykkende problem. Det er abonnementsspørsmålet som er det trykkende problemet. Jeg er alltid villig til å diskutere fornyelse av eierskapet, men kan ikke prioritere det når det ikke er det mest presserende. Vi har gjennomført aksjekampanjen som førte til at AKP kom under 50 prosent, og som var første trinn i den langsiktige planen for å restrukturere avisa ved å tilføre kapital til sletting av gjeld og til ny egenkapital. Nye kampanjer på dette området ligger ikke innafor den tidshorisonten jeg har, og som naturlig nok er år 2000.

Jeg er for at vi bruker tida denne våren til å diskutere og arbeide med de mest brennende problemene. Til å være konkrete og praktiske her og nå.

Bedre en fugl i handa enn ti på taket!

Klassekampen er fuglen-i-handa.

Ingen må underdrive problemene med å starte nye avisprosjekter i Norge og det øvrige Europa, og vanskene med å holde liv i gamle. Nylig gikk The European inn. Det var en avis-satsing i ypperste milliardklasse. Rett i bøtta!
Her hjemme prøvde Juritzen med det mektige Hjemmet Mortensen (eid 50/50 av Orkla og Egmont - nordisk mediemonopolkapital!) i ryggen å starte et trendy forbrukerblad. Rett i dass etter noen få tørk!

I Bergen ligger det nå an til at giganten Bergens Tidende kjøper sin argeste konkurrent Bergensavisen, som før var Bergens Arbeiderblad, og som før det var ei sosialistisk avis. BT kjøper BA for 1) Å legge den ned eller 2) Å ruste den opp til ekstremtabloid for å ta en del av VG/Dagbladets marked i Bergen. Jeg tror i utgangspunktet på en kombinasjon av 1 og 2. En del opprusting før nedlegging.

BAs utvikling er et lærestykke for KK. Det går an å kjøpe seg opplagsframgang så dyrt at man går konk av det. Opplagsøkning er ikke aleine nøkkelen til paradiset.

Nr. 3-avisa i Bergen, Dagen, kan dø grunnet manglende pressestøtte og utdøende fundamentalistiske tingarar.

A-pressen vender BA ryggen og satser heller penga sine på å kjøpe seg inn i en halvpornografisk ukeavis i Russland, - St. Petersburg Express.

Kjenner jeg siddisene rett, tumler de med liknende planer som bergenserne.
Rogalands Avis har trøbbel. Stavanger Aftenblad vaker i sivet.

Plutselig kan to storbyer avismessig bli stilt på linje med Trondheim.
Der vil bare finnes en avis, og det en konservativ en.

I dette klimaet er det bare noe helsikes tull at pila peker bort fra Klassekampen. Pila peker på Klassekampen som erstatter for sosialistiske storbyaviser som ble sosialdemokratiske og som ble vulgærtabloide og som døde.

Det gjelder å ha is i magan, ikke underlige babyer.

Det gjelder å ta offensiven med det man har, ikke defensiven med det man ikke har , men kun drømmer om.

Admiral Svett Men Ikke Trett