Re: Nei-fronten

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 08:30:20 +0100

Mathias Bismo wrote:
>
> Et siste forsøk på en oppklaring om nei-siden og "halvrasister":
>