tilføyelse om KK

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 17 Jan 1999 17:13:18 +0100 (MET)

Mitt siste innlegg ble muligens noe kryptisk for noen, fordi jeg glemte å
gjøre oppmerksom på at det innlegget av Rynning Hansen og van der Waal jeg
siterte og den lederen av Michelet jeg henviste til står i lørdagens KK (og
nylig er lagt ut på KK-forum av Trond Andresen).

En rask kommentar til Bismos svar: Selvfølgelig skal KK være kritisk til
partier som deltar i regjeringer som f.eks. de Grønne i Tyskland. KK skal
forhåpentligvis være kritisk til alt, også og ikke minst til folk som
smykker seg med betegnelser som "revolusjonær" osv. (selvom det evt. er i
parantes, som hos KPML(r)) etter dette århundrets begivenheter. Ikke desto
mindre må det forsøket som de Grønne i Tyskland nå gjør på å få satt igang
en avvikling av den tyske atomkraften med alle de praktiske problemer det
innebærer f.eks. ha den største interessen. Her er KK så viktig, fordi ingen
andre norske aviser (unntatt Dag og Tid) dekker slikt med en linje, eller
hvis de skriver noe, kan man være sikker på at det er temmelig forløyet.
Eller: vi har i norske aviser kunnet lese en masse prosedyresnakk om, at
EU-parlamentet angrep kommisjonen for korrupsjon, om parlamentet kan velte
kommisjonen osv. (hva det politiske flertallet der selvfølgelig i praksis
ikke hverken vil eller kan), men nesten ikke en linje om, hva saken, dvs.
korrupsjonen, dreier seg om og hvordan de politiske grupperingenes ansvar er
i den sammenhengen. KK trenger ikke utplasserte utenrikskorrespondenter for
å følge med i slikt, internett og språkkunnskaper er fullt tilstrekkelig.
Interviews kan gjøres via nettet i de fleste tilfeller, eller man kan bruke
telefonen. Internasjonal Viewpoint, Die Tageszeitung, Frankfurter Rundschau
osv. kan man abonnere på.

KK kan ikke forvente at folk som er kritiske til AKP skal bidra med gratis
arbeidskraft til avisa for å styrke et prosjekt de ikke tror på som AKP har
full kontroll med. Her må man forholde seg politisk, men det ligger det jo
tungt med.

Vh. Karsten Johansen