mafia

Bror Wyller (b.t.k.wyller@hfstud.uio.no)
Thu, 14 Jan 1999 17:40:06 +0100

Det er klart, at det er inspirerende å diskutere mafia, hva det er.
Jeg holder fast ved, at alle land er en mafia, at store politiske partier
er en mafia, men er man innenfor, ser man stort sett ikke de voldelige
tendensene, for de blir begått mot folk som ikke er innenfor, de som er på
utsiden.
De blir nektet visum, i alle mulige former, de får bare ikke råd til å
betale inngangsbilletten, blir stoppet av vakter, ikke diskutert med, ikke
spontansnakket med, for de snakker ikke det interne mafiaspråket, som her
på KK-forum, for eksempel, hvor det vel kreves en slags trosbekjennelse før
man blir diskutert med på alvor.
Så det er en struktur her på KK-forum at man bare diskuterer med dem man er
helt enige med eller dem man er helt uenig med, altså med de som er
innenfor, og de som er utenfor.
Selv nekter jeg å være verken innenfor eller utenfor her, jeg diskuterer
med dere som individer.

Bror Wyller