Re:_IQ-testing_av_kjøpmenn_=3F_En_ide_=3F

Knut Johansen (kjoh@riksnett.no)
Wed, 13 Jan 1999 18:00:27 +0100

Odd Storsæter, som undertegner seg overlege, skrev:

> I Dagbladet 04.01.99 står kjøpmann Trond Lykke fram og sier at han tror
at
> hans butikk i Trondheim sentrum er en rutebilstasjon ! Tidligere har
Trond
> Lykke trodd at han driver bensinstasjoner ! Jeg tror at det er viktig at
> bedriftslegen kaller inn Trond Lykke til IQ-test og AKAN-kontroll før han
> blir mere forvirret. Mannen kan jo snart tro at han er en storflyplass
hvis
> det ikke står klart i loven at han ikke er en flyplass ! Når en kjøpmann
> snakker om "rettferdighet" fordi han tror at han er en rutebilstasjon bør
> også hans psykiske tilstand vurderes.
>
> med medisinsk hilsen
>
> Odd Storsæter
> Overlege

Fytte rakkern for noe reaksjonært visvas! Eller skal det være radikalt å gå
inn for å sile folk etter hvordan de skårer på noe så vilkårlig og dårlig
fundert som IQ-tester? Jeg skjønner jo at det er ment som en slags spøk,
men fytterakkern like forbanna!

Knut Johansen