VS:_IQ-testing_av_kj°pmenn_=3F_En_ide_=3F

Odd_StorsŠter (ostorsae@online.no)
Wed, 13 Jan 1999 17:37:21 +0100

----------
> Fra: Odd StorsŠter <ostorsae@online.no>
> Til: KortogGodt@dagbladet.no
> Emne: IQ-testing av kj°pmenn ?
> Dato: 4. januar 1999 19:57
>
> I Dagbladet 04.01.99 stňr kj°pmann Trond Lykke fram og sier at han tror
at
> hans butikk i Trondheim sentrum er en rutebilstasjon ! Tidligere har
Trond
> Lykke trodd at han driver bensinstasjoner ! Jeg tror at det er viktig at
> bedriftslegen kaller inn Trond Lykke til IQ-test og AKAN-kontroll f°r han
> blir mere forvirret. Mannen kan jo snart tro at han er en storflyplass
hvis
> det ikke stňr klart i loven at han ikke er en flyplass ! Nňr en kj°pmann
> snakker om "rettferdighet" fordi han tror at han er en rutebilstasjon b°r
> ogsň hans psykiske tilstand vurderes.
>
> med medisinsk hilsen
>
> Odd StorsŠter
> Overlege
> Trondheim sentrum