Tekniske tips-en retting

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 13 Jan 1999 11:33:02 +0100

En retting tili forrige melding:

PASTE AS QUOTATION får man ved tastaturkommandoene ALT+e, ALT+q

Beklager!

Trond,
liste-adm.