Tekniske tips

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 13 Jan 1999 11:16:01 +0100

To tips ved avsending av e-post, for at dette skal
bli ryddigere for dem som leser, og eventuelt skal svare
(med sitater) på andres innlegg. Tipsene er basert på
mail-programmet Eudora, som jeg bruker sjøl, men lignende
muligheter finnes i andre applikasjoner.

(1)

Før du sender ei melding, legg alltid inn linjeskift i teksten. Dette
gjøres i Eudora (og på lignende vis i andre mail-program) slik:
-Merk hele teksten (sånn at den blir svart) (gjøres lettest v.h.a. CTRL+a)
-Utfør så kommandoen WRAP SELECTION. (ALT+e, ALT+w, se
menyen)

Da blir linjeskift lagt inn.

Hvis du ikke gjør dette, blir det vanskelig for folk som ønsker å svare deg,
når de skal sitere fra ditt innlegg.

(2)

Når du svarer folk, så gjør dette ved å ta REPLY til andres medling. Da
vil normalt hele deres melding bli gjengitt med haker til venstre (>).
Dermed vil sitater skilles veldig greit fra teksten din, som du legger inn
innimellom.

I Eudora (det mail-programmet jeg bruker) finnes det annen mulighet som
heter PASTE AS QUOTATION (ALT+e, ALT+w). Det vil si at at du kan kopiere
tekst fra hvor som helst, og så lime den inn med haker til venstre (altså
som sitat) i ei melding du holder på å skrive.

Dette er bl.a. nyttig når du skal sitere fra en person som sjøl ikke har
lagt inn linjeskift i sin e-post-melding. Hvis du prøver å ta REPLY på ei
slik melding, vil du bare få hake på første linje i hvert avsnitt av det du
skal sitere, fordi ditt mailprogram ser avsnittet som en eneste lang
linje uten linjeskift. Dette løser du slik når dsu skal svare på et innlegg:

Ta REPLY. Et nytt vindu dannes. Slett hele den siterte melding fra
tekstfeltet. Kopier den i stedet fra den meldinga du skal svare på, og lim
den inn som vanlig tekst (d.v.s. ikke som sitat med haker til venstre). Merk
hele teksten (CTRL+a). Utfør så kommandoen WRAP SELECTION. (Se menyen, i
Eudora er det ALT+e, ALT+w). Merk hele teksten på nytt (CTRL+a). Klipp så
denne teksten vekk (CTRL+x). Ta så PASTE AS QUOTATION (ALT+e, ALT+w).

Dette ser komplisert ut, men går raskt når man benytter tastaturkommandoer i stedet
for mus.

Nå kan du skrive inn din tekst innimellom de sitatene du vil bruke.

Trond
liste-adm.