Re: Hvor menneskefiendtlig går_ det an

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 12 Jan 1999 11:49:56 +0100

Re: Hvor menneskefiendtlig går det an å bli?
***********************************

At 15:21 11/01/99 +0100, Jorun Folkvord wrote:

>..
>Trond Andresen mener Rød Ungdom må spesifisere hvilke filmer de anmelder i
>Cinematekets program for å ikke bli satt i bås med puritanistene.Jeg mener
>det er unødvendig. Det burde være åpenbart at det er filmer som "Deep
>throat" og dess like man er ute etter, ikke "Basic Instinct".

Ikke noe er "åpenbart", så lenge man bare fortsetter å avfeie helt legitime
og saklige spørsmål om hvordan man gjør grenseoppgangen mellom "porno" og
"erotisk kunst". Min erfaring med denne debatten over minst 10 år, er at noen
anti-porno-aktivister som får sånne spørsmål, svarer med å bli fornærma, i
stedet for faktisk å redegjøre skikkelig for deres syn på en slik grenseoppgang.
Så jeg venter fortsatt på svar. Spørsmåla sto i mitt forrige innlegg, men jeg
gjentar dem her:

>......Rød Ungdom bør forklare hvorfor *hele* Cinematekets program er
>"porno". Hvis de mener at bare *deler* av det er kvinnefornedrende (ut fra
>definisjonen: Sex-film som er kvinnefornedrende er "porno", sex-film som
>ikke er det, er "erotisk film"?), bør de være presise og forklare *hvilke*
>av filmene. og *hvorfor*. For ellers vil publikum tro at RU er mot *all* film
>med sterkt erotisk innhold, og da blir det jævlig vanskelig for oss andre å
>skjønne hvor RU skiller seg fra tradisjonell kristen eller islamsk
>puritanisme.
>
>Er RU mot *all* film med et sterkt ("grovt" som politiet og Kr.F. ville si
>det) erotisk innhold? Er f.eks. "kjønnsorganer i bevegelse" kriteriet på at
>noe ikke kan aksepteres for RU?
>
>Hvis ikke, kan RU gi oss et eksempel på noen slike filmer som de mener
>er akseptable?

("Basic instinct", som Folkvord setter opp mot "Deep throat", er *det* f.eks. en
ikke-pornografisk, "erotisk" film?)

La meg føye til noen flere spørsmål: I Klassekampen sist
lørdag har Sissel Henriksen en kommentar som jeg i hovedsak kan slutte meg
til. Men hun sier også dette, som jeg synes er problematisk:

>....En viktig forskjell
>har tradisjonelt vært at
>pornofilmer er «ekte vare»:
>Her gjennomfører aktørene
>faktiske samleier, noe som betyr
>filmet prostitusjon, mens
>skuespillerne i vanlige filmer
>bare spiller at de har sex.
>Det kan synes som en uviktig nyanse,
>men i dag vet vi at det å prostituere
>seg på sikt gir alvorlige
>psykiske og følelsesmessige
>skader. Det er ingen grunn til å
>tro at det å prostituere seg på
>film gir mindre skader enn å
>prostituere seg på gata: Tvert
>imot er muligheten til å legge
>fortida bak seg langt dårligere
>etter å ha deltatt i en pornofilm.

Er det nødvendigvis pornografisk (i betydninga forkastelig) hvis samleiet er
*ekte* (i motsetning til skuespill)? Kan man ikke tenke seg en erotisk film
med et virkelig, men likeverdig samleie mellom partnere som nyter dette,
uten at det er undertrykking inne i bildet? (Hva med det motsatte: En pill
råtten spekulativ kvinneundertrykkende film hvor de som deltar bare "later
som"?).

Sissel H. sier også:

>...det dreier seg også
>om hvordan sex har blitt en
>stadig viktigere og ekstremt
>profitabel handelsvare. Hvordan
>noen tjener seg rike på
>pornofilmer, og hvordan også
>såkalt seriøse filmer i stadig
>økende grad spekulerer i nakenhet
>og sex for å tjene
>penger.

At sex-indsutri med undertrykking og utbytting er et gigantisk problem,
vil ingen i dette forum benekte. Men:

Er det *nødvendigvis* pornografisk hvis de som deltar får *betalt*
("prostitusjon", som Sissel sier), eller de som lager og/eller distribuerer
filmen tjener penger på det? Igjen: Hvis produksjonen av en erotisk film
foregår slik at alle involverte - samleiepartnerne, regissøren, produsenten,
distributøren - opptrer på normalt redelig vis og undertrykking ikke finner
sted, og alle de involverte også har inntekt av dette, hvorfor er dette
("å tjene penger på det") *i seg sjøl* noe mer forkastelig enn at nesten *alle*
i dette samfunnet "tjener penger" på det de gjør, inklusive arbeidsfolk.

Kan vi oppfatte Sissel H. (og Rød Ungdom?) slik at hvis skuespillerne jobber
gratis (dvs. "ikke prostitusjon"), ikke har sex på ordentlig (later
som), ingen tjener ei krone på filmen - først *da* kan man overveie å fjerne
pornografistemplet på en film, og (hvis i tillegg kriteriet om
likeverdighet og fravær av undertrykking er oppfylt) plassere den i
kategorien "erotisk film"?

Jeg synes Sissel H. sier det mye bedre når hun nevner følgende kriterium:

>..videreformidler og gjenskaper
>et stereotypt og undertrykkende
>kjønnsrollemønster på filmlerretet....

-som jeg er enig i. Jeg vil legge til: "-og/eller filmen er framkommet som
en del av en virksomhet som har sine inntekter av å
fremme undertrykking og utnytting".

Med andre ord: En redelig, ikke-pornografisk sex-film bør etter min
oppfatning ikke bare oppfylle Sissels krav til innhold/form, men *også* være
produsert og distribuert på renhårige vilkår. Det er hun antagelig enig i?

Det er sånne betraktninger som er gjort ovenfor, som jeg gjerne skulle sett
drøftet av Rød Ungdom v/ J. Folkvord eller andre.

J. Folkvord sier:

>For de som er
>i tvil om hva de mener i denne saken, så anbefaler jeg å lese Cinematekets
>eget program. Det burde gjøre det ganske klart hvilket menneskesyn som
>ligger til grunn for disse visningene.

Ikke alle bor i Oslo. Hvordan skal jeg få tak i dette programmet når jeg ikke
bor der? Hva med i stedet å svare på de helt rimelige og i utgangspunktet
vennligsinna spørsmål som stilles, i stedet for BARE å bli fornærma?

>Å diskutere sex på film eller pornofilm for den saks skyld er helt greit, å
>vise mishandling av mennesker og tjene penger på det er motbydelig, så
>enkelt er det.

Når skal Rød Ungdom skjønne at BARE moralsk forargelse har en begrensa
virkning i lengden. Man må også være villig til å gå i dialog med andre som
er enige i at porno og sex-industri bør bekjempes, men som likvel ikke er
enige med dem i alt. Ellers ender man opp som de siste dagers hellige.

Jeg gjentar: Denne sørgelige tilstanden har vedvart i Rød Ungdom i over 10 år.

Finnes det virkelig ikke intellektuelt nysgjerrige og etisk-moralsk
debatt-interesserte personer i RU? Eller er alle 1000 prosent enige om alt,
sånn at linja er fastlagt for alltid? ("..så enkelt er det" - som J. Folkvord sier).

Trond Andresen