Pornofestivalen

sigurd lydersen (subatom@hotmail.com)
Sat, 09 Jan 1999 03:51:47 PST

Hei.

Jeg tror både Trond Andresen og Lars Akerhaug misforstår noe i forhold
til pornofilmeserien som skal vises på Cinemateket. Det dreier seg vel
ikke om legitimering av pornofilm, hensikten er vel snarere å bringe
pornofilmen fram i lyset og på den måten sette porno under debatt. Da
blir det rimelig misforstått av RU å anmelde Cinemateket. Det de da sier
er at porno bør forbli et ikke-tema, et gutta-boys-fenomen, slik Trond
Andresen så riktig framstiller det.

Cinemateket har helt rett i at mye er blitt forandret med folks forhold
til sex og porno de siste 20-30 årene. Og med dagens Internett ligger
den groveste porno bare noen tastetrykk unna. Samtidig øker
pornoindustrien sterkt, ikke minst perverse understrømninger som barne,-
og dyreporno. Spørsmålet er om denne utviklingen dreier seg om
menneskets syndige karakter, eller om den er sosiokulturelt betinget.
Dersom den er forårsaket av Evas forførelse av Adam, ja da er det
naturlig å forby og straffe, slik man har gjort det gjennom hele
middelalderen. Men dersom man anlegger et moderne rasjonelt marxistisk
perspektiv på fenomenet, så dreier det seg om samfunnforhold bak
pornoen, sider ved samfunnet som gir voksne folk perverse
tilbøyeligheter, med all den lidelse det fører over dem selv og deres
omgivelser. Og da blir det naturlig å trekke pornoen fram i lyset og
underlegge den en mest mulig rasjonell analyse.

RU har imidlertid valgt å ta side med middelalderen, og viser igjen at
de sammen med moderpartiet RV egentlig ikke er noen marxistisk
progressiv bevegelse, men representerer den mørkeste norske reaksjon.
Jeg leste i jula Eystein Eggens bok "Gutten fra Gimle" som omhandler
NS-barnas oppvekst i Norge i etterkrigstida. Eggen var selv NS-barn og
skildrer hvordan NS-folket fant igjen mye av det gode gamle i AKP (ml)
og det nasjonalistiske Nei til EU på 70-tallet. Så de store linjene er
ganske så klare for dem som vil se.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen, wannabe NKP


______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com