Kritisk journalistikk

Kenrick Jackson (kenrick@online.no)
Fri, 12 Dec 1997 16:21:49 +0100

I debatten om KK er det flere ganger blitt etterlyst mer diskusjon om
fremtiden og dagens avis, om produktet. Selv synes jeg det største
problemet med "nye" Klassekampen er at det virker som om avisen har blitt
mindre etterettelig.

Misforstå meg ikke, jeg har ingenting imot at avisen tar stilling i
striden, ingenting imot at avisen prøver å være skarp. Men jeg misliker det
når jeg får følelsen av at avisen lyver i den gode saks tjeneste, eller
bevisst unnlater å bringe informasjon. Jeg liker det ikke når avisen driver
enkilde-journalistikk, eller unnlater å sette et kritisk lys også på sine
venner. En slik avis er ikke noe godt redskap for meg, hvis jeg ikke kan
stole på det som står i avisen er det billigere og bedre å kjøpe doruller
direkte.

To saker som har vært trukket frem her tidligere er dekningen av
SOS-Rasismes landsmøte, og dekningen av AKPs ditto. I det første tilfellet
fikk vi rikelig, for ikke å si overdrevent mye, informasjon om konflikten
gjennom innlegg her på forumet. Det vi ikke fikk var et kritisk blikk på
konflikten, en journalistisk behandling som satte søkelyset på begge
parter. Det fikk vi dessverre ikke i KK heller. Isteden fikk vi i hovedsak
den ene partens argumenter servert på ny. I en slik intern maktkamp er det
gjerne svin på skogen hos begge parter, "i den gode saks tjeneste" kan man
komme til å si og gjøre mye rart når kampen er på det heteste. Jeg har vært
der selv, i den eldgamle striden mellom Irlandsfront og Irlandskomite på
syttitallet, og det er mye jeg gjerne skulle hatt ugjort eller usagt nå i
ettertid.

Når KK ikke tar stilling som en kritisk og uavhengig avis, men isteden blir
partisk og fortier den andre sidens argumenter, da skuffer avisen.
Heldigvis har det ikke vært mange slike saker, så jeg håper det er uttrykk
for barnesykdommer hos en fersk redaksjon, ikke for en bevisst linje.

Dekningen av AKPs landsmøte har redaktøren alt tatt kritikk for. Greit nok,
men likevel et eksempel på totalt _ukritisk_ journalistikk, noe en avis med
ambisjoner om troverdighet skal passe seg godt for!

Vennlig hilsen

Kenrick

Jan Kenrick Glad Jackson
Hovsetervn.96 0768 Oslo, Norway
Tel. 22 49 28 90 Mobil 930 67 772
http://home.sol.no/~kenrick/index.html