Blücher & Co.

From: Oddmund Garvik (garvik@worldonline.fr)
Date: Wed Dec 01 1999 - 01:26:57 MET


Aftenposten kjenner seg "inspirert" til å ta opp nazibølgja, etter at
dei store svenske avisene i ei tid har sett nærare på dette problemet, og
m.a. har peika ut den norske naziveteranen Erik Blücher (Blood & Honour) til
ein sentral figur i det skandinaviske nazimiljøet:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d112551.htm

Sjå også Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/30/nazi/nazi1.html

Dette er bra initiativ, for det kjem frå folk som tradisjonelt ikkje står på
barrikadane i samfunnsdebatten. Kunne det no endeleg bli ein brei,
demokratisk front, også i Noreg, mot dei obskure nynazistiske gruppene, som
når det kjem til stykket trugar alle demokratar og fridomselskande menneske.

Klassekampen kunne kanskje også kaste seg inn i dette no, med fornya
styrke...?

Nei til all nazisme, fascisme, rasisme og undertrykkjing!

Oddmund GarvikThis archive was generated by hypermail 2b29 : Thu Jan 13 2000 - 15:17:43 MET