NB: Dette er en betatest, feil kan forekomme! Sjøkart skal bare brukes i tillegg til eksisterende navigasjonsutstyr.
Kart: Ark: UTM sone: Målestokk 1: Oppløsning
Skiruter: Fotruter: Forsvarets skredkart: NVEs skredkart:

Det er 1 km mellom hver linje i rutenettet og ekvidistansen er 20m. Siden er lagd for chrome, det anbefales å lagre til pdf først og så skrive ut pdfen. Husk å velg "crop to size" eller noe sånt, slik at du får rett skala når du skriver ut.
Takk for at du bruker siden min! Hvis du har lyst til å gi en takk så støtt min AMF aksjon: Against Malaria