{short description of image}

Terje Espevik

Her kan du lese om vår forsknigsstrategi i mer detalj

Strategi

I år 2000 skal vi arrangere den internajsonale TNF kongressen (Tumor Necrosis Factor and Related Molecules Scientific Advances and Medical Applications).Dette er en kongress som arrangeres annet hvert år, nå sist gang i USA (Cape Cod utenfor Boston).


 NTNU
 ITEA
 Private hjemmesider

Ansvarlig for innhold: NN
Teknisk ansvarlig:
www-admin@itea.ntnu.no
Sist endret: dd.mm.aaaa

{short description of image}